Giải bài tậpLớp 6

Giải bài 5 trang 21 (Trắc nghiệm) Sách bài tập Toán lớp 6 tập 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Các khẳng định nào sau đây là đúng? A. Phân số \(\frac{a}{b}\) bằng phân số \(\frac{{a.m}}{{b.m}}\) với m là số nguyên khác 0 B. Phân số \(\frac{a}{b}\) bằng phân số \(\frac{{a:m}}{{b:m}}\) với m là một ước chung của a, b

Câu hỏi:

Các khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Phân số \(\frac{a}{b}\) bằng phân số \(\frac{{a.m}}{{b.m}}\) với m là số nguyên khác 0

B. Phân số \(\frac{a}{b}\) bằng phân số \(\frac{{a:m}}{{b:m}}\) với m là một ước chung của a, b

C. Phân số \(\frac{5}{7}\) bằng phân số \(\frac{{ – 25}}{{ – 34}}\)

D. Mọi phân số có mẫu âm đều viết được dưới dạng phân số bằng nó có mẫu dương

Lời giải:

Các khẳng định A,B,D là đúng

Khẳng định C sai vì phân số \(\frac{5}{7}\) bằng phân số \(\frac{{ – 25}}{{ – 35}}\)

Chọn A,B,D

Hanoi1000.vn

Giải bài 5 trang 21 (Trắc nghiệm) Sách bài tập Toán lớp 6 tập 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Đăng bởi: Hanoi1000.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button