Giải bài tậpLớp 6

Giải bài 5 trang 19 Sách bài tập (SBT) Toán lớp 6 – Chân trời sáng tạo

Viết kết quả phép chia dưới dạng a = b.q + r, với 0 nhỏ hơn hoặc bằng r < b. a) 92727 : 6315; b) 589142 : 1 093;

Câu hỏi:

Viết kết quả phép chia dạng a = b . q + r, với \(0 \le r < b.\)

a) 92727 : 6315

b) 589142 : 1093

c) 68842 : 6329

Lời giải:

Suy ra 92 727:6 315 = 14 dư 4317 nên ta viết được: 92 727 = 6 315.14 + 4 317.

Vậy 92 727 = 6 315.14 + 4 317.

Suy ra 589 142:1 093 = 539 dư 15 nên ta viết được: 589 142 = 1 093.539 + 15.

Vậy 589 142 = 1 093.539 + 15.

Suy ra 68 842: 6 329 = 10 dư 5552 nên ta viết được: 68 842 = 10.6 329 + 5552.

Vậy 68 842 = 10.6 329 + 5552.

Hanoi1000.vn

Giải bài 5 trang 19 Sách bài tập (SBT) Toán lớp 6 – Chân trời sáng tạo

Đăng bởi: Hanoi1000.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button