Giải bài tậpLớp 6

Giải bài 4 trang 57 Sách bài tập Toán lớp 6 tập 1 – Chân trời sáng tạo

Liệt kê và tính tổng tất cả các số nguyên x thỏa mãn: a) -7 < x < 6; b) -4 ≤ x ≤ 4; c) -8 < x < 8

Câu hỏi:

Liệt kê và tính tổng tất cả các số nguyên x thoả mãn:

a) \( – 7 < x < 6\)

b) \( – 4 \le x \le 4\)

c) \( – 8 < x < 8\)

Phương pháp:

Bước 1: Liệt kê các số x

Bước 2: Tính tổng các số vừa liệt kê.

Lời giải:

a) Ta có số nguyên x thỏa mãn -7 < x < 6 nên x  {-6; -5; -4; -3; -2; -1; 0; 1; 2; 3; 4; 5}

Tổng của các số thỏa mãn bài toán là:

T = (-6) + (-5) + (-4) + (-3) + (-2) + (-1) + 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 

= (-6) + [(-5) + 5] + [(-4) + 4] + [(-3) + 3] + [(-2) + 2] + [(-1) + 1] + 0 

= (-6) + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 

= -6.

Vậy tổng các số nguyên x thỏa mãn điều kiện – 7 < x < 6 là -6.

b) Ta có số nguyên x thỏa mãn -4  x  4 nên x  {-4; -3; -2; -1; 0; 1; 2; 3; 4}

Tổng của các số thỏa mãn bài toán là:

T = (-4) + (-3) + (-2) + (-1) + 0 + 1 + 2 + 3 + 4 

= [(-4) + 4] + [(-3) + 3] + [(-2) + 2] + [(-1) + 1] + 0 

= 0 + 0 + 0 + 0 + 0

= 0.

Vậy tổng các số nguyên thỏa mãn điều kiện -4  x  4 là 0.

c) Ta có các số nguyên x thỏa mãn -8 < x < 8 nên x  {-7; -6; -5; -4; -3; -2; -1; 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7}

Tổng của các số thỏa mãn bài toán là:

T = (-7) + (-6) + (-5) + (-4) + (-3) + (-2) + (-1) + 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7

= [(-7) + 7] + [(-6) + 6] + [(-5) + 5] + [(-4) + 4] + [(-3) + 3] + [(-2) + 2] + [(-1) + 1] + 0 

= 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0

= 0.

Vậy tổng các số nguyên x thỏa mãn điều kiện – 8 < x < 8 là 0.

Hanoi1000.vn

Giải bài 4 trang 57 Sách bài tập Toán lớp 6 tập 1 – Chân trời sáng tạo

Đăng bởi: Hanoi1000.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button