Giải bài tậpLớp 6

Giải bài 4 trang 12 Sách bài tập Toán lớp 6 tập 2 – Chân trời sáng tạo

Hình vẽ sau minh họa tính chất nào của phân số?

Bài 4 trang 12 – SBT Toán 6 tập 2 – Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Hình vẽ sau minh họa tính chất nào của phân số?

Phương pháp:

Bước 1: Biểu diễn hai phân số ở mỗi hình.

Bước 2: Nêu tính chất được sử dụng để biến đổi phân số thứ nhất thành phân số thứ hai.

Trả lời:

Trong hình a:

– Ở hình vẽ thứ nhất: hình chữ nhật được chia thành 5 phần bằng nhau, tô màu 2 phần. Nên phân số biểu thị số phần tô màu là \(\frac{2}{5}\).

– Ở hình vẽ thứ hai: hình chữ nhật được chia thành 20 phần bằng nhau, tô màu 8 phần. Nên phân số biểu thị số phần tô màu là \(\frac{8}{{20}}\).

Do đó hai phân số thể hiện phần tô màu trong Hình a là \(\frac{2}{5}\)và \(\frac{8}{{20}}\)

Vì \(\frac{2}{5} = \frac{{2.4}}{{5.4}} = \frac{8}{{20}}\)  nên hình a minh hoạ tính chất 1 (Nếu nhân cả tử và mẫu của một phân số với cùng một số nguyên khác 0 thì ta được một phân số mới bằng phân số đã cho).

Trong hình b:

– Ở hình vẽ thứ nhất: có 5 hình tròn bằng nhau, mỗi hình tròn chia thành 3 phần bằng nhau. Trong hình trên chia thành 15 phần, tô màu 12 phần. Nên phân số biểu thị số phần tô màu là \(\frac{{12}}{{15}}\).

– Ở hình vẽ thứ hai: có 5 hình tròn bằng nhau, tô màu 4 hình. Nên phân số biểu thị số phần tô màu là \(\frac{4}{5}\).

Do đó hai phân số biểu thị phần tô màu trong hình b là \(\frac{{12}}{{15}}\)và \(\frac{4}{5}\)

Vì \(\frac{{12}}{{15}} = \frac{{12:3}}{{15:3}} = \frac{4}{5}\) nên hình b minh hoạ tính chất 2 (Nếu chia cả tử và mẫu của một phân số cho cùng một ước chung của chúng thì ta được một phân số mới bằng phân số đã cho).

Hanoi1000.vn

Giải bài 4 trang 12 Sách bài tập Toán lớp 6 tập 2 – Chân trời sáng tạo

Đăng bởi: Hanoi1000.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button