Giải bài tậpLớp 6

Giải bài 3 trang 33 Sách bài tập Toán lớp 6 tập 2 – Chân trời sáng tạo

Bài 3 trang 33 – bài tập cuối chương 5 – sách bài tập toán 6 tập 2, chân trời sáng tạo. Hoàn thành bảng trừ và bảng chia sau đây:

Bài 3 trang 33 – SBT Toán 6 tập 2 – Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Hoàn thành bảng trừ và bảng chia sau đây:

Trả lời:

Ở bảng trừ, vì \(\frac{1}{{12}}\)-\(\frac{3}{4}\)=\(\frac{{ – 2}}{3}\) nên ta sẽ lấy lần lượt các ô ở cột 1 trừ đi ô ở hàng 1.

Từ đó ta suy ra ô còn thiếu ở hàng 1 là: \(\frac{1}{{12}} – \frac{1}{2} = \frac{{ – 5}}{{12}}\)

Ta tính được: \(\frac{{ – 1}}{2} – \frac{{ – 5}}{{12}} = \frac{{ – 1}}{{12}}\); \(\frac{{ – 1}}{2} – \frac{3}{4} = \frac{{ – 5}}{4}\)

\(\frac{{ – 5}}{{12}}\)

\(\frac{3}{4}\)

\(\frac{1}{{12}}\)

\(\frac{1}{2}\)

\(\frac{{ – 2}}{3}\)

\(\frac{{ – 1}}{2}\)

\(\frac{{ – 1}}{{12}}\)

\(\frac{{ – 5}}{4}\)

Ở bảng chia, vì \(\frac{{ – 3}}{2}\):\(\frac{9}{5}\)=\(\frac{{ – 5}}{6}\) nên ta sẽ lấy lần lượt các ô ở cột 1 chia cho lần lượt các ô ở hàng 1.

Từ đó ta suy ra ô còn thiếu ở cột 1 là: \(\frac{9}{5}.\frac{4}{{ – 3}} = \frac{{ – 12}}{5}\)

Ta tính được: \(\frac{{ – 12}}{5}:\frac{1}{2} = \frac{{ – 24}}{5}\); \(\frac{{ – 3}}{2}:\frac{1}{2} =  – 3\)

:

\(\frac{1}{2}\)

\(\frac{9}{5}\)

\(\frac{{ – 12}}{5}\)

\(\frac{{ – 24}}{5}\)

\(\frac{4}{{ – 3}}\)

\(\frac{{ – 3}}{2}\)

\( – 3\)

\(\frac{{ – 5}}{6}\)


Hanoi1000.vn

Giải bài 3 trang 33 Sách bài tập Toán lớp 6 tập 2 – Chân trời sáng tạo

Đăng bởi: Hanoi1000.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button