Giải bài tậpLớp 6

Giải bài 3 trang 16 Sách bài tập Toán lớp 6 tập 2 – Chân trời sáng tạo

Sắp xếp các số theo thứ tự a) tăng dần: -4; 10/3; 9/-2 và -22/-7; b) giảm dần: 25/-6; -47/-12; 4 và -31/8.

Bài 3 trang 16 – SBT Toán 6 tập 2 – Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Sắp xếp các số theo thứ tự

a) tăng dần: \( – 4;\;\frac{{10}}{3};\;\frac{9}{{ – 2}}\) và \(\frac{{ – 22}}{{ – 7}}.\)

b) giảm dần: \(\;\frac{{25}}{{ – 6}};\;\frac{{ – 47}}{{ – 12}};\;4\) và \(\frac{{ – 31}}{8}.\)

Trả lời:

a) Ta có: \(\frac{{10}}{3} =  \frac{{70}}{{21}} > \frac{{66}}{{21}} = \frac{{ – 22}}{{ – 7}}\) và \( – 4 = \frac{{ – 8}}{2} > \frac{{ – 9}}{2} = \frac{9}{{ – 2}}\)

\( \Rightarrow \;\frac{9}{{ – 2}} <  – 4 < \frac{{ – 22}}{{ – 2}} < \frac{{10}}{3}\)

Do đó ta sắp xếp được theo thứ tự tăng dần như sau: \(\;\frac{9}{{ – 2}}; – 4;\frac{{ – 22}}{{ – 2}};\frac{{10}}{3}\)

b) Ta có: \(\frac{{ – 47}}{{ – 12}} = \frac{{47}}{{12}} < \;\frac{{48}}{{12}} = 4\) và \(\;\frac{{25}}{{ – 6}} = \frac{{ – 100}}{{24}} < \frac{{ – 93}}{{24}} = \frac{{ – 31}}{8}.\)

\(\; \Rightarrow 4 > \frac{{ – 47}}{{ – 12}}\; > \frac{{ – 31}}{8}\; > \;\frac{{25}}{{ – 6}}.\)

Do đó ta sắp xếp được theo thứ tự giảm dần như sau: \(\;4;\frac{{ – 47}}{{ – 12}}\;;\frac{{ – 31}}{8}\;;\;\frac{{25}}{{ – 6}}.\)

Hanoi1000.vn

Giải bài 3 trang 16 Sách bài tập Toán lớp 6 tập 2 – Chân trời sáng tạo

Đăng bởi: Hanoi1000.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button