Giải bài tậpLớp 6

Giải bài 2 trang 54 Sách bài tập Toán lớp 6 tập 2 – Chân trời sáng tạo

Làm tròn các số sau đây: −4173,5994; 9879,85451 đến hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm.

Bài 2 trang 54 – SBT Toán 6 tập 2 – Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Làm tròn các số sau đây: −4173,5994; 9879,85451 đến hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm.

Phương pháp:

Bước 1: Gạch dưới chữ số thập phân của hàng quy tròn.

Bước 2: Nhìn sang chữ số bên phải

 + Nếu chữ số đó lớn hơn hoặc bằng 5 thì tăng chữ số gạch dưới lên một đơn vị rồi thay tất cả các chữ số bên phải bằng số 0 hoặc bỏ đi nếu chúng ở phần thập phân.

+ Nếu chữ số đó nhỏ hơn 5 thì giữ nguyên chữ số gạch dưới lên một đơn vị rồi thay tất cả các chữ số bên phải bằng số 0 hoặc bỏ đi nếu chúng ở phần thập phân.

Trả lời:

* Làm tròn số: −4173,5994

– Đến hàng đơn vị:

+ Chữ số hàng đơn vị của số −4173,5994 là 3.

+ Chữ số bên phải liền nó là 5 nên chữ số hàng đơn vị tăng lên một đơn vị là 4 và bỏ các chữ số ở phần thập phân.

Do đó, số −4173,5994 làm tròn đến hàng đơn vị là: −4174.

– Đến hàng chục:

+ Chữ số hàng chục của số −4173,5994 là 7.

+ Chữ số bên phải liền nó là 3 < 5 nên chữ số hàng chục giữ nguyên là 7 và thay chữ số hàng đơn vị bằng số 0 đồng thời bỏ tất cả các chữ số ở phần thập phân.

Do đó, số −4173,5994 làm tròn đến hàng chục là: −4170.

– Đến hàng trăm:

+ Chữ số hàng trăm của số −4173,5994 là 1.

+ Chữ số bên phải liền nó là 7 > 5 nên chữ số hàng trăm tăng lên một đơn vị là 2 đồng thời thay chữ số hàng chục và đơn vị bằng các số 0 và bỏ tất cả các chữ số ở phần thập phân.

Do đó, số −4173,5994 làm tròn đến hàng trăm là: −4200.

Vậy số −4173,5994 làm tròn đến hàng đơn vị, chục, trăm lần lượt là −4174; −4170; −4200.

* Làm tròn số: 9879,85451

– Đến hàng đơn vị:

+ Chữ số hàng đơn vị của số 9879,85451 là 9.

+ Chữ số bên phải liền nó là 8 > 5 nên chữ số hàng đơn vị tăng lên một đơn vị là 10 (viết 0 ở hàng đơn vị và cộng thêm 1 vào hàng chục) đồng thời bỏ các chữ số ở phần thập phân.

Do đó, số 9879,85451 làm tròn đến hàng đơn vị là: 9880.

– Đến hàng chục:

+ Chữ số hàng chục của số 9879,85451 là 7.

+ Chữ số bên phải liền nó là 9 > 5 nên chữ số hàng chục tăng lên một đơn vị là 8 đồng thời thay chữ số hàng đơn vị bằng số 0 và bỏ tất cả các chữ số ở phần thập phân.

Do đó, số 9879,85451 làm tròn đến hàng chục là: 9880.

– Đến hàng trăm:

+ Chữ số hàng trăm của số 9879,85451 là 8.

+ Chữ số bên phải liền nó là 7 > 5 nên chữ số hàng trăm tăng lên một đơn vị là 9 đồng thời thay chữ số hàng chục và đơn vị bằng các số 0 và bỏ tất cả các chữ số ở phần thập phân.

Do đó, số 9879,85451 làm tròn đến hàng trăm là: 9900.

Vậy số 9879,85451 làm tròn đến hàng đơn vị, chục, trăm lần lượt là 9880; 9880; 9900.

Hanoi1000.vn


Giải bài 2 trang 54 Sách bài tập Toán lớp 6 tập 2 – Chân trời sáng tạo

Đăng bởi: Hanoi1000.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button