Giải bài tậpLớp 6

Giải bài 2 trang 21 Sách bài tập Toán lớp 6 tập 2 – Chân trời sáng tạo

Tính theo hai cách (có một cách dùng tính chất phép cộng phân số).

Bài 2 trang 21 – SBT Toán 6 tập 2 – Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Tính theo hai cách (có một cách dùng tính chất phép cộng phân số)

a) \( – 3 + \left( {\frac{3}{{ – 5}} + 2} \right);\)

b) \(\left( {5 – \frac{7}{8}} \right) + \frac{{15}}{{ – 20}}.\)

Trả lời:

a) Cách 1:

 \(\begin{array}{l} – 3 + \left( {\frac{3}{{ – 5}} + 2} \right) =  – 3 + \left( {\frac{3}{{ – 5}} + \frac{{ – 10}}{{ – 5}}} \right) =  – 3 + \frac{{ – 7}}{{ – 5}}\\ = \frac{{ – 15}}{5} + \frac{{ – 7}}{{ – 5}} = \frac{{ – 15}}{5} + \frac{7}{5} = \frac{{ – 8}}{5}.\end{array}\)

Cách 2:

\(\begin{array}{l} – 3 + \left( {\frac{3}{{ – 5}} + 2} \right) =  – 3 + \left( {2 + \frac{3}{{ – 5}}} \right) = \left( { – 3 + 2} \right) + \frac{3}{{ – 5}}\\ =  – 1 + \frac{{ – 3}}{5} = \frac{{ – 5}}{5} + \frac{{ – 3}}{5} = \frac{{ – 8}}{5}.\end{array}\)

b) Cách 1:

 \(\begin{array}{l}\left( {5 – \frac{7}{8}} \right) + \frac{{15}}{{ – 20}} = \left( {\frac{{40}}{8} – \frac{7}{8}} \right) + \frac{{15}}{{ – 20}} = \left( {\frac{{40}}{8} + \frac{{ – 7}}{8}} \right) + \frac{{15}}{{ – 20}}\\ = \frac{{33}}{8} + \frac{{15}}{{ – 20}} = \frac{{165}}{{40}} + \frac{{ – 30}}{{40}} = \frac{{135}}{{40}} = \frac{{27}}{8};\end{array}\)

Cách 2:

\(\begin{array}{l}\left( {5 – \frac{7}{8}} \right) + \frac{{15}}{{ – 20}} = \left( {5 – \frac{7}{8}} \right) + \frac{3}{{ – 4}} = \left( {5 – \frac{7}{8}} \right) + \frac{{ – 6}}{8}\\ = 5 + \frac{{ – 7}}{8} + \frac{{ – 6}}{8} = 5 + \left( {\frac{{ – 7}}{8} + \frac{{ – 6}}{8}} \right) = 5 + \frac{{ – 13}}{8}\\ = \frac{{40}}{8} + \frac{{ – 13}}{8} = \frac{{27}}{8};\end{array}\)

Hanoi1000.vn

Giải bài 2 trang 21 Sách bài tập Toán lớp 6 tập 2 – Chân trời sáng tạo

Đăng bởi: Hanoi1000.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button