Giải bài tậpLớp 6

Giải bài 2 trang 14 Sách bài tập (SBT) Toán lớp 6 – Chân trời sáng tạo

Tính: a) (2.10^3 + 7.10^2 + 8.10 + 7); b) (19.10^3 + 5.10^2 + 6.10)

Câu hỏi:

Tính:

a) \({2.10^3} + {7.10^2} + 8.10 + 7\)

b) \({19.10^3} + {5.10^2} + 6.10\)

Phương pháp:

Viết tổng đã cho về giống phân tích cấu tạo số rồi suy ra tổng là số có cấu tạo số tương ứng.

Lời giải:

a) 2 . 10+ 7 . 102 + 8 . 10 + 7 

= 2 . 1 000 + 7 . 100 + 8 . 10 + 7

= 2 000 + 700 + 80 + 7 = 2 787

b) 19 . 10+ 5 . 102 + 6 . 10 = 19 . 1000 + 5 . 100 + 6 . 10

= 19000 + 500 + 60 = 19560

Hanoi1000.vn

Giải bài 2 trang 14 Sách bài tập (SBT) Toán lớp 6 – Chân trời sáng tạo

Đăng bởi: Hanoi1000.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button