Giải bài tậpLớp 6

Giải bài 2.64 trang 46 Sách bài tập (SBT) Toán lớp 6 – Kết nối tri thức

Thực hiện các phép tính sau:

Câu hỏi:

Thực hiện các phép tính sau:

\(\begin{array}{l}a)\frac{9}{{14}} + \frac{8}{{21}};\\b)\frac{{13}}{{15}} – \frac{7}{{12}}\end{array}\)

Lời giải:

a) Ta có 14 = 2. 7;

    21 = 3. 7

BCNN(14, 21) = 2. 3. 7 = 42

Ta có thể chọn mẫu chung của hai phân số là 42

\(\frac{9}{{14}} + \frac{8}{{21}} = \frac{{9.3}}{{14.3}} + \frac{{8.2}}{{21.2}} = \frac{{27}}{{42}} + \frac{{16}}{{42}} = \frac{{43}}{{42}}\)

Ta có: 15 = 3. 5;                

12 = 22.3

BCNN(15, 12) = 22.3.5 = 60

Ta có thể chọn mẫu chung của hai phân số là 60

\(\frac{{13}}{{15}} – \frac{7}{{12}} = \frac{{13.4}}{{15.4}} – \frac{{7.5}}{{12.5}} = \frac{{52}}{{60}} – \frac{{35}}{{60}} = \frac{{17}}{{60}}\)

Hanoi1000.vn

Giải bài 2.64 trang 46 Sách bài tập (SBT) Toán lớp 6 – Kết nối tri thức

Đăng bởi: Hanoi1000.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button