Giải bài tậpLớp 6

Giải bài 2.26 trang 36 Sách bài tập (SBT) Toán lớp 6 – Kết nối tri thức

Kiểm tra xem trong các số sau, số nào là số nguyên tố, số nào là hợp số bằng cách dùng dấu hiệu chia hết hoặc tra bảng số nguyên tố: 829; 971; 9 891; 12 344; 32 015.

Câu hỏi:

Kiểm tra xem trong các số sau, số nào là số nguyên tố, số nào là hợp số bằng cách dùng dấu hiệu chia hết hoặc tra bảng số nguyên tố:

829; 971; 9 891; 12 344; 32 015.

Phương pháp:

+ Quan sát bảng số nguyên tố

+ Số chia hết cho số khác 1 và chính nó là hợp số

+ Dấu hiệu chia hết cho 2: có chữ số tận cùng là 0;2;4;6;8

+ Dấu hiệu chia hết cho 5: có chữ số tận cùng là 0; 5

+ Dấu hiệu chia hết cho 3: có tổng các chữ số chia hết cho 3

Lời giải:

Tra bảng nguyên tố ta thấy 829 và 971 là số nguyên tố

Theo dấu hiệu chia hết cho 2; 3; 5 ta có 9 891 ⁝ 3; 12 344 ⁝ 2; 32 015 ⁝ 5 nên 9 891; 12 344; 32 015 là hợp số.

Hanoi1000.vn

Giải bài 2.26 trang 36 Sách bài tập (SBT) Toán lớp 6 – Kết nối tri thức

Đăng bởi: Hanoi1000.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button