Giáo dục

Giải bài 18 Ôn tập cuối năm

Giải bài 18 Ôn tập cuối năm

Bài 18: trang 181 sgk toán Đại số và giải tích 11

Tính đạo hàm cấp hai của các hàm số sau

a) (y = {1 over {x + 1}})                                        

b) (y = {1 over {x(1 – x)}})

c) (y = sin ax) ((a) là hàm số)

d) (y = sin^2 x)

Bài làm:

a. (y’ = {{ – {{(x + 1)}’}} over {{{(x + 1)}^2}}} = {{ – 1} over {{{(x + 1)}^2}}} )

(Rightarrow y” = {{left[ {{{(x + 1)}^2}} right]’} over {{{(x + 1)}^4}}} = {{2(x + 1)(x + 1)’} over {{{(x + 1)}^4}}} = {2 over {{{(x + 1)}^3}}})

b). Ta có: (y = {1 over x} + {1 over {1 – x}})

(Rightarrow y’ = – {1 over {{x^2}}} – {{(1 – x)’} over {{{(1 – x)}^2}}} = – {1 over {{x^2}}} + {1 over {{{(1 – x)}^2}}} )

(Rightarrow y” = {{({x^2})’} over {{x^4}}} – {{left[ {{{(1 – x)}^2}} right]’} over {{{(1 – x)}^4}}} )

(= {{2x} over {{x^4}}} + {{2(1 – x)} over {{{(1 – x)}^4}}} )

(= {2 over {{x^3}}} + {2 over {{{(1 – x)}^3}}})

c. (y’ = (ax)’cos ,ax = a. cos ,ax)

(⇒ y’’ = -a (ax)’sin ,ax = -a^2sin,ax)

d. (y’ = 2sin,x(sin,x)’ = 2sin,x,cos,x = sin ,2x)

(⇒  y’’ = (2x)’cos ,2x = 2cos, 2x)

Câu hỏi Giải bài 18 Ôn tập cuối năm được trả lời bởi các giáo viên trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam. Hy vọng sẽ giúp các em nắm được bài học một cách tốt nhất.

Đăng bởi: Hanoi1000.vn

Chuyên mục: Giáo dục

Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button