Giải bài tậpLớp 6

Giải bài 11 trang 58 Sách bài tập Toán lớp 6 tập 1 – Chân trời sáng tạo

a) Tính số chênh lệch nhiệt độ của mỗi cặp hành tinh: Sao Kim và Trái Đất; Sao Thuỷ và Sao Thổ; Hành tinh nóng nhất và hành tinh lạnh nhất; Sao Hỏa và Sao Thiên Vương. b) Tổng nhiệt độ của Trái Đất và Sao Hải Vương bằng nhiệt độ của hành tinh nào?

Câu hỏi:

Bảng dưới đây cho biệt nhiệt độ của các hành tinh trong hệ Mặt Trời tại cùng một thời điểm:

Hành tinh

Nhiệt độ (\({}^oC\))

Trái Đất (Earth)

20

Sao Kim (Venus)

460

Sao Thuỷ (Mercury)

440

Sao Thổ (Saturn)

-140

Sao Hoả (Mars)

-20

Sao Mộc (Jupiter)

-120

Sao Hải Vương (Neptune)

-200

Sao Thiên Vương (Uranus)

-180

 a) Tính số chênh lệch nhiệt độ của mỗi cặp hành tinh:

Sao Kim và Trái Đất;

Sao Thuỷ và Sao Thổ;

Hành tinh nóng nhất và hành tinh lạnh nhất;

Sao Hoả và Sao Thiên Vương.

b) Tổng nhiệt độ của Trái Đất và Sao Hải Vương bằng nhiệt độ của hành tinh nào?

Tổng nhiệt độ của Sao Mộc và Sao Hoả bằng nhiệt độ của hành tinh nào?

Có nhận xét gì về tổng nhiệt độ của Sao Mộc, Sao Thổ và Sao Hải Vương với nhiệt độ của Sao Kim?

Phương pháp:

a) Tính độ chênh lệch qua phép trừ hai số nguyên.

b) Tính tổng nhiệt độ rồi so sánh 2 nhiệt độ thu được.

Lời giải:

a) Độ chênh lệch nhiệt độ của sao Kim và Trái Đất là: 460 – 20 = 440 (0C)

Vậy Sao Kim nóng hơn Trái Đất: 440 0C.

Độ chênh lệch nhiệt độ của Sao Thủy và Sao Thổ là: 440 – (-140) = 580 (0C)

Vậy Sao Thủy nóng hơn Sao Thổ 5800C.

Hành tinh nóng nhất là Sao Kim : 4600C

Hành tinh lạnh nhất là Sao Hải Vương: -2000C

Độ chênh lệch nhiệt độ của Sao Kim và Sao Hải Vương là: 460 – (-200) = 660 (0C)

Vậy Sao Kim nóng hơn Sao Hải Vương: 660 0C.

Độ chênh lệch nhiệt độ của Sao Hỏa và Sao Thiên Vương -20 – (-180) = 160 (0C)

Vậy Sao Hỏa nóng hơn Sao Thiên Vương là 1600C.

b) Tổng nhiệt độ của Trái Đất và Sao Hải Vương : 20 + (-200) = -180 (0C)

Vậy tổng nhiệt độ của Trái Đất và Sao Hải Vương bằng nhiệt độ của Sao Thiên Vương cùng bằng -1800C.

Tổng nhiệt độ của Sao Mộc và Sao Hỏa là: -20 + (-120) = -1400C

Vậy tổng nhiệt độ của Sao Mộc và Sao Hỏa bằng nhiệt độ của Sao Thổ cùng bằng – 1400C.

Tổng nhiệt độ của Sao Mộc, Sao Thổ và Sao Hải Vương là: (-120) + (-140) + (-200) = -4600C. 

Nhiệt độ Sao Kim là: 4600C.

– 460 và 460 là hai số đối nhau

Vậy tổng nhiệt độ của Sao Mộc, Sao Thổ và Sao Hải Vương và nhiệt độ Sao Kim là hai số đối nhau.

Hanoi1000.vn

Giải bài 11 trang 58 Sách bài tập Toán lớp 6 tập 1 – Chân trời sáng tạo

Đăng bởi: Hanoi1000.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button