Giải bài tậpLớp 6

Giải bài 1 trang 54 Sách bài tập Toán lớp 6 tập 2 – Chân trời sáng tạo

Làm tròn các số sau đây: −5186,5835; 7529,95642 đến hàng phần mười, hàng phần trăm, hàng phần nghìn.

Bài 1 trang 54 – SBT Toán 6 tập 2 – Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Làm tròn các số sau đây: \( – 5186,5835;\;7529,95642\)

Đến hàng phần mười, hàng phần trăm, hàng phần nghìn.

Phương pháp:

Bước 1: gạch dưới chữ số thập phân của hàng quy tròn.

Bước 2: Nhìn sang chữ số bên phải

 + Nếu chữ số đó lớn hơn hoặc bằng 5 thì tăng chữ số gạch dưới lên một đơn vị rồi thay tất cả các chữ số bên phải bằng số 0 hoặc bỏ đi nếu chúng ở phần thập phân.

+ Nếu chữ số đó nhỏ hơn 5 thì giữ nguyên chữ số gạch dưới lên một đơn vị rồi thay tất cả các chữ số bên phải bằng số 0 hoặc bỏ đi nếu chúng ở phần thập phân.

Trả lời:

* Làm tròn số: −5186,5835

a) đến hàng phần mười

– Chữ số hàng phần mười của số −5186,5835 là 5.

– Chữ số bên phải liền nó là 8 > 5 nên chữ số hàng phần mười tăng lên một đơn vị là 6 và bỏ các chữ số từ hàng phần trăm trở đi.

Do đó, số −5186,5835 làm tròn đến hàng phần mười là: −5186,6.

b) đến hàng phần trăm:

– Chữ số hàng phần trăm của số −5186,5835 là 8.

– Chữ số bên phải liền nó là 3 < 5 nên chữ số hàng phần trăm giữ nguyên là 8 và bỏ các chữ số từ hàng phần nghìn trở đi.

Do đó, số −5186,5835 làm tròn đến hàng phần trăm là: −5186,58.

c) đến hàng phần nghìn

– Chữ số hàng phần nghìn của số −5186,5835 là 3.

– Chữ số bên phải liền nó là 5 nên chữ số hàng phần nghìn tăng lên một đơn vị là 4 và bỏ đi chữ số hàng phần chục nghìn.

Do đó, số −5186,5835 làm tròn đến hàng phần nghìn là: −5186,584.

* Làm tròn số: 7529,95642

a) đến hàng phần mười

– Chữ số hàng phần mười của số 7529,95642 là 9.

– Chữ số bên phải liền nó là 9 > 5 nên chữ số hàng phần mười tăng lên một đơn vị là 10 (phần nguyên tăng thêm 1 là 7530 và hàng phần mười sẽ là 0) và bỏ các chữ số từ hàng phần trăm trở đi.

Do đó, số 7529,95642 làm tròn đến hàng phần mười là: 7530,0.

b) đến hàng phần trăm:

– Chữ số hàng phần trăm của số 7529,95642 là 5.

– Chữ số bên phải liền nó là 6 > 5 nên chữ số hàng phần trăm tăng lên một đơn vị là 7 và bỏ các chữ số từ hàng phần nghìn trở đi.

Do đó, số 7529,95642 làm tròn đến hàng phần trăm là: 7529,96.

c) đến hàng phần nghìn

– Chữ số hàng phần nghìn của số 7529,95642 là 6.

– Chữ số bên phải liền nó là 4 < 5 nên chữ số hàng phần nghìn giữ nguyên là 6 và bỏ đi chữ số hàng phần chục nghìn.

Do đó, số 7529,95642 làm tròn đến hàng phần nghìn là: 7529,956.

Hanoi1000.vn


Giải bài 1 trang 54 Sách bài tập Toán lớp 6 tập 2 – Chân trời sáng tạo

Đăng bởi: Hanoi1000.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button