Giải bài tậpLớp 6

Giải bài 1 trang 25 Sách bài tập (SBT) Toán lớp 6 – Chân trời sáng tạo

Điền “ước” hoặc “bội” vào chỗ chấm cho thích hợp: a) 35 là …… của 7; b) 72 là …… của 12; c) 9 là …… của 63; d) Cho a, b, c là các số tự nhiên khác 0. Nếu a = bc thì:

Câu hỏi:

Điền “ước” hoặc “bội” vào chỗ chấm cho thích hợp:

a) 35 là …… của 7

b) 72 là …… của 12

c) 9 là …… của 63

d) Cho a, b, c là các số tự nhiên khác 0. Nếu a = bc thì:

     i. a là …… của b

     ii. a là …… của c

     iii. b là …… của a

     iv. c là …… của a

Phương pháp:

Viết số này thành tích của số kia với một số tự nhiên khác để kết luận đâu là ước, đâu là bội.

Lời giải:

a) Vì 35 = 5.7 nên 35 chia hết cho 7 nên 35 là bội của 7. 

Ta điền: 35 là bội của 7

b) Vì 72 = 12.6 nên 72 chia hết cho 12 nên 72 là bội của 12.

Ta điền: 72 là bội của 12

c) Vì 63 = 9.7 nên 63 chia hết cho 9 hay 9 là ước của 63.

Ta điền: 9 là ước của 63

d) Vì a = bc nên a chia hết cho b, a chia hết cho c, khi đó:

a là bội của b hay b là ước của a

a là bội của c hay c là ước của a

Ta điền: 

i. a là bội của b

ii. a là bội của c

iii. b là ước của a

iv. c là ước của a

Hanoi1000.vn

Giải bài 1 trang 25 Sách bài tập (SBT) Toán lớp 6 – Chân trời sáng tạo

Đăng bởi: Hanoi1000.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button