Giải bài tậpLớp 6

Giải bài 1 trang 22 Sách bài tập (SBT) Toán lớp 6 – Chân trời sáng tạo

Trong những số từ 1000 đến 1010, số nào: a) chia hết cho 3. b) chia hết cho 9. c) chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9.

Câu hỏi:

Trong những số từ 1000 đến 1010, số nào

a) chia hết cho 3.

b) chia hết cho 9.

c) chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9.

Phương pháp: 

Căn cứ vào dấu hiệu chia hết của 3 và 9 (tổng các chữ số) để suy ra chữ số tận cùng (chữ số hàng đơn vị).

Lời giải:

Những số từ 1000 đến 1010 gồm các số: 1000; 1001; 1002; 1003; 1004; 1005; 1006; 1007; 1008; 1009; 1010.

– Ta có: 1 + 0 + 0 + 0 = 1 không chia hết cho 3 và không chia hết cho 9 nên 1000 không chia hết cho 3 và không chia hết cho 9.

– Ta có: 1 + 0 + 0 + 1 = 2 không chia hết cho 3 và không chia hết cho 9 nên 1001 không chia hết cho 3 và không chia hết cho 9.

– Ta có: 1 + 0 + 0 + 2 = 3 chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9 nên 1002 chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9.

– Ta có: 1 + 0 + 0 + 3 = 4 không chia hết cho 3 và không chia hết cho 9 nên 1003 không chia hết cho 3 và không chia hết cho 9.

– Ta có: 1 + 0 + 0 + 4 = 5 không chia hết cho 3 và không chia hết cho 9 nên 1004 không chia hết cho 3 và không chia hết cho 9.

– Ta có: 1 + 0 + 0 + 5 = 6 chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9 nên 1005 chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9.

– Ta có: 1 + 0 + 0 + 6 = 7 không chia hết cho 3 và không chia hết cho 9 nên 1006 không chia hết cho 3 và không chia hết cho 9.

– Ta có: 1 + 0 + 0 + 7 = 7 không chia hết cho 3 và không chia hết cho 9 nên 1007 không chia hết cho 3 và không chia hết cho 9.

– Ta có: 1 + 0 + 0 + 8 = 9 chia hết cho 3 và chia hết cho 9 nên 1008 chia hết cho 3 và chia hết cho 9.

– Ta có: 1 + 0 + 0 + 9 = 10 không chia hết cho 3 và không chia hết cho 9 nên 1009 không chia hết cho 3 và không chia hết cho 9.

– Ta có: 1 + 0 + 1 + 0 = 2 không chia hết cho 3 và không chia hết cho 9 nên 1010 không chia hết cho 3 và không chia hết cho 9.

a) Các số chia hết cho 3: 1002; 1005; 1008.

b) Các số chia hết cho 9: 1008

c) Các số chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9 là: 1002; 1005.

Hanoi1000.vn

Giải bài 1 trang 22 Sách bài tập (SBT) Toán lớp 6 – Chân trời sáng tạo

Đăng bởi: Hanoi1000.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button