Giải bài tậpLớp 6

Giải bài 1 trang 21 Sách bài tập (SBT) Toán lớp 6 – Chân trời sáng tạo

Trong những số từ 2000 đến 2009, số nào: a) chia hết cho 2; b) chia hết cho 5; c) chia hết cho 10

Câu hỏi:

Trong những số từ 2000 đến 2009, số nào

a) chia hết cho 2

b) chia hết cho 5

c) chia hết cho 10

Phương pháp:

Sử dụng dấu hiệu chia hết cho 2,5 và 10 để suy ra chữ số tận cùng ( hàng đơn vị) của số cần tìm.

Lời giải:

Các số từ 2000 đến 2009 là: 2000; 2001; 2002; 2003; 2004; 2005; 2006; 2007; 2008; 2009.

Ta có 2000 có chữ số tận cùng là 0 nên 2000 chia hết cho 2 và cho 5;

2001 có chữ số tận cùng là 1 nên 2001 không chia hết cho 2 và cho 5;

2002 có chữ số tận cùng là 2 nên 2002 nên chia hết cho 2 nhưng không chia hết cho 5;

2003 có chữ số tận cùng là 3 nên 2003 không chia hết cho 2 và cho 5;

2004 có chữ số tận cùng là 4 nên 2004 chia hết cho 2 nhưng không chia hết cho 5;

2005 có chữ số tận cùng là 5 nên 2005 không chia hết cho 2 nhưng chia hết cho 5;

2006 có chữ số tận cùng là 6 nên 2006 chia hết cho 2 nhưng không chia hết cho 5;

2007 có chữ số tận cùng là 7 nên 2007 không chia hết cho 2 và cho 5;

2008 có chữ số tận cùng là 8 nên 2008 chia hết cho 2 nhưng không chia hết cho 5;

2009 có chữ số tân cùng là 9 nên 2009 không chia hết cho 2 và cho 5.

a) Số chia hết cho 2 là: 2000; 2002; 2004; 2006; 2008.

b) Số chia hết cho 5 là: 2000; 2005.

c) Vì số 2000 đều chia hết cho 2 và 5 nên 2000 chia hết cho 10.

Hanoi1000.vn

Giải bài 1 trang 21 Sách bài tập (SBT) Toán lớp 6 – Chân trời sáng tạo

Đăng bởi: Hanoi1000.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button