Giải bài tậpLớp 4

Giải Bài 1, 2, 3 trang 80 SGK Toán lớp 4 – Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0

Bài 1, 2, 3 trang 80 sách giáo khoa (SGK) Toán lớp 4 bài Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0. Bài 3 Người ta dự định xếp 180 tấn hàng lên các toa xe lửa. Nếu mỗi toa xe chở được 20 tấn hàng thì cần mấy toa xe loại đó ?

Bài 1 trang 80 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi:

Tính

a) 420 : 60                           b) 85000 : 500

    4500 : 500                            92000 : 400

Phương pháp:

Khi thực hiện phép chia số tận cùng là các chữ số 0, ta có thể cùng xóa một, hai, ba … chữ số 0 ở tận cùng của số chia và số bị chia, rồi chia như bình thường.

Lời giải:

a) 420 : 60 = 42 : 6 = 7

4500 : 500 = 45 : 5 = 9

b) 85000 : 500 = 850 : 5 = 170

92000 : 400 = 920 : 4 = 230

Bài 2 trang 80 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi:

Tìm \(x\):

\(a) \;x \times 40 = 25600\);                             \(b)\; x \times 90 = 37800\).

Phương pháp:

\(x\) ở vị trí thừa số chưa biết nên để tìm \(x\) ta lấy tích chia cho thừa số đã biết.

Lời giải:

a) x x 40 = 25600

x = 25600 : 40

x = 640

b) x x 90 = 37800

x = 37800 : 90

x= 420

Bài 3 trang 80 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi:

Người ta dự định xếp 180 tấn hàng lên các toa xe lửa. Hỏi :

a) Nếu mỗi toa xe chở được 20 tấn hàng thì cần mấy toa xe loại đó ?

b) Nếu mỗi toa xe chở được 30 tấn hàng  thì cần mấy toa xe loại đó ?

Phương pháp:

Để tìm số toa xe ta lấy tổng số tấn hàng chia cho số tấn hàng mỗi toa xe chở được.

Lời giải:

a) Nếu mỗi toa xe chở 20 tấn hàng thì cần có số toa xe là:

180 : 20 = 9 (toa)

b) Nếu mỗi toa xe chở 30 tấn hàng thì cần có số toa xe là:

180 : 30 = 6 (toa)

Đáp số: a. 9 toa xe

b. 6 toa xe

Hanoi1000.vn

Bài 1, 2, 3 trang 80 SGK Toán lớp 4 – Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0

Đăng bởi: Hanoi1000.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button