Giải bài tậpLớp 5

Giải Bài 1, 2, 3 trang 79 SGK Toán lớp 5 – Luyện tập

Bài 1, 2, 3 trang 79 sách giáo khoa (SGK) Toán lớp 5 bài Luyện tập. Bài 3 Một cửa hàng đã bán được 420kg gạo và bằng 10,5% tổng số gạo của cửa hàng trước khi bán. Hỏi cửa hàng đó có bao nhiêu tấn gạo trước khi bán?

Bài 1 trang 79 SGK Toán lớp 5

Câu hỏi:

a) Tính tỉ sổ phần trăm của hai số 37 và 42

b) Một tổ sản xuất làm được 1200 sản phẩm, trong đó anh Ba làm được 126 sản phẩm. Hỏi anh Ba làm được bao nhiêu phần trăm số sản phẩm của tổ?

Lời giải:

a) 37 : 42 = 0,8809 = 88,09%

b) So với số sản phẩm của tổ thì anh Ba đã làm được:

126 : 1200 = 0,105 = 10,5%

Bài 2 trang 79 SGK Toán lớp 5

Câu hỏi:

a) Tìm 30% của 97

b) Một cửa hàng bỏ ra 6 000 000 đồng tiền vốn. Biết cửa hàng đó đã lãi 15%, tính số tiền lãi.

Lời giải: 

a) 97 x 30 : 100 = 29,1

b) Số tiền lãi là: 6 000 000 x 15 : 100 = 900 000 (đồng)

Đáp số: 900 000 đồng.

Bài 3 trang 79 SGK Toán lớp 5

Câu hỏi:

a) Tìm một số biết 30% của nó là 72

b) Một cửa hàng đã bán được 420kg gạo và bằng 10,5% tổng số gạo của cửa hàng trước khi bán. Hỏi cửa hàng đó có bao nhiêu tấn gạo trước khi bán?

Lời giải: 

a) Số đó là:

                 \(72 : 30 \times 100=240\).

b) Số gạo của cửa hàng đó có trước khi bán là:

                 \(420:10,5 \times 100  = 4000\;(kg) \)

                 \(4000kg\) \(= 4\) tấn

                                           Đáp số: a) \(240\) ;

                                                        b) \(4\) tấn.

Hanoi1000.vn

Bài 1, 2, 3 trang 79 SGK Toán lớp 5 – Luyện tập

Đăng bởi: Hanoi1000.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button