Giải bài tậpLớp 5

Giải Bài 1, 2, 3 trang 71 SGK Toán lớp 5 – Chia một số thập phân cho một số thập phân

Bài 1, 2, 3 trang 71 sách giáo khoa (SGK) Toán lớp 5 bài Chia một số thập phân cho một số thập phân. Bài 3 May một bộ quần áo hết 2,8m vải. Hỏi 429,5m vải thì may được nhiều nhất bao nhiêu bộ quần áo như thế và còn thừa mấy mét vải?

Bài 1 trang 71 SGK Toán lớp 5

Câu hỏi:

Đặt tính rồi tính:

a) 19,72 : 5,8;

b) 8,216 : 5,2;

c) 12,88 : 0,25;

d) 17,4 : 1,45.

Lời giải:

Bài 2 trang 71 SGK Toán lớp 5

Câu hỏi:

Biết 4,5l dầu cân nặng 3,42kg. Hỏi 8l dầu cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Lời giải: 

Tóm tắt:

4,5l dầu : 3,42kg

8l dầu : …..kg?

1l dầu hỏa nặng:

3,42 : 4,5 = 0,76 (kg)

8l dầu hỏa nặng:

0,76 x 8 = 6,08 (kg)

Đáp số: 6,08kg.

Bài 3 trang 71 SGK Toán lớp 5

Câu hỏi:

May một bộ quần áo hết 2,8m vải. Hỏi 429,5m vải thì may được nhiều nhất bao nhiêu bộ quần áo như thế và còn thừa mấy mét vải?

Lời giải: 

Tóm tắt:

2,8m : 1 bộ

429,5m: ….bộ? (thừa:…m?)

429,5 m vải may được nhiều nhất:

429,5 : 2,8 = 153 (bộ quần áo)

Vậy cửa hàng may được 153 bộ quần áo và còn thừa 1,1 mét vải

Đáp số: 153 bộ quần áo; dư 1,1m vải.

Hanoi1000.vn

Bài 1, 2, 3 trang 71 SGK Toán lớp 5 – Chia một số thập phân cho một số thập phân

Đăng bởi: Hanoi1000.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button