Giải bài tậpLớp 5

Giải Bài 1, 2, 3 trang 70 SGK Toán lớp 5 – Chia một số tự nhiên cho một số thập phân

Bài 1, 2, 3 trang 70 sách giáo khoa (SGK) Toán lớp 5 bài Chia một số tự nhiên cho một số thập phân. Bài 3 Một thanh sắt dài 0,8m nặng 16kg. Hỏi một thanh sắt cùng loại dài 0,18 m cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Bài 1 trang 70 SGK Toán lớp 5

Câu hỏi:

Đặt tính rồi tính:

\(a) \;7 : 3,5;\)                                            \(b) \;702 : 7,2;\)

\(c) \;9 : 4,5;\)                                            \(d) \;2 : 12,5.\)

Lời giải: 

Bài 2 trang 70 SGK Toán lớp 5

Câu hỏi:

Tính nhẩm:

a) \(32 : 0,1\)                              b) \(168 : 0,1\)

    \(32 : 10\)                                     \(168 : 10\)

c) \(934 : 0,01\)

    \(934 : 100\)

Lời giải: 

a) \(32 : 0,1=320\)   ;                \(32 : 10=3,2\)   

b) \(168 : 0,1=1680 \)  ;            \(168 : 10= 16,8 \)              

c) \(934 : 0,01=93 400\)  ;         \(934 : 100=9,34\)

Nhận xét:  \(a : 0,1 = a \times 10 ;\) \(a : 0,01 = a \times 100 ;\) \(\;a : 0,001 = a \times 1000;\; \; … \).

Muốn chia một số tự nhiên cho \(0,1;\; 0,01;\; 0,001; \;… \) ta chỉ việc thêm vào bên phải số đó lần lượt một, hai, ba, … chữ số \(0\).

Bài 3 trang 70 SGK Toán lớp 5

Câu hỏi:

Một thanh sắt dài 0,8m nặng 16kg. Hỏi một thanh sắt cùng loại dài 0,18 m cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Phương pháp:

– Tính cân nặng của thanh sắt dài \(1m =\) cân nặng của thanh sắt dài \(0,8m : 0,8\).

– Tính cân nặng của thanh sắt dài \(0,18m \) \(=\) cân nặng của thanh sắt dài \(1m\)\( \times 0,18.\)

Lời giải: 

1m thanh sắt đó nặng: 16 : 0,8 = 20 (kg)

0,18m thanh sắt nặng: 20 x 0,18 = 3,6 (kg)

Đáp số: 3,6 kg

Hanoi1000.vn

Bài 1, 2, 3 trang 70 SGK Toán lớp 5 – Chia một số tự nhiên cho một số thập phân

Đăng bởi: Hanoi1000.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button