Giải bài tậpLớp 5

Giải Bài 1, 2, 3 trang 66 SGK Toán lớp 5 – Chia một số thập phân cho 10, 100, 1000, …

Bài 1, 2, 3 trang 66 sách giáo khoa (SGK) Toán lớp 5 bài Chia một số thập phân cho 10, 100, 1000, … Bài 3 Một kho gạo có 537,25 tấn gạo. Người ta đã lấy ra 1/10 số gạo trong kho. Hỏi trong kho còn lại bao nhiêu tấn gạo?

Bài 1 trang 66 SGK Toán lớp 5

Câu hỏi:

Tính nhẩm:

a) \(43,2 : 10\)                          \(0,65:10\)

  \(432,9: 100\)                       \(13,96: 1000\)

b) \(23,7 :10\)                          \(2,07 : 10\)

   \(2,23 : 100\)                        \(999,8 : 1000\)

Lời giải: 

a) \(43,2 : 10=4,32\)                        \(0,65:10=0,065\)

    \(432,9: 100=4,329\)                  \(13,96: 1000=0,01396\)

b) \(23,7 :10=2,37\)                         \(2,07 : 10=0,207\)            

    \(2,23 : 100=0,0223\)                  \(999,8 : 1000=0,9998\)

Bài 2 trang 66 SGK Toán lớp 5

Câu hỏi:

Tính nhẩm rồi so sánh kết quả tính:

a) 12,9 : 10 và 12,9 x 0,1;

b) 123,4 : 100 và 123,4 x 0,01;

c) 5,7 : 10 và 5,7 x 0,1;

d) 87,6 : 100 và 87,6 x 0,01.

Lời giải: 

a) 12,9 : 10 = 12,9 x 0,1 = 1,29

b) 123,4 : 100 = 123,4 x 0,01 = 1,234

c) 5,7 : 10 = 5,7 x 0,1 = 0.57

d) 87,6 : 100 = 87,6 x 0,01 = 0,876

Bài 3 trang 66 SGK Toán lớp 5

Câu hỏi:

Một kho gạo có 537,25 tấn gạo. Người ta đã lấy ra \(\dfrac{1}{10}\) số gạo trong kho. Hỏi trong kho còn lại bao nhiêu tấn gạo?

Lời giải: 

Số gạo đã lấy ra là:

537,25 : 10 = 53,725 (tấn)

Số gạo còn lại trong kho là:

537,25 – 53,725 = 483,525 (tấn)

Đáp số: 483,525 (tấn)

Hanoi1000.vn

Bài 1, 2, 3 trang 66 SGK Toán lớp 5 – Chia một số thập phân cho 10, 100, 1000, …

Đăng bởi: Hanoi1000.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button