Giải bài tậpLớp 5

Giải Bài 1, 2, 3 trang 57 SGK Toán lớp 5 – Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000, ….

Bài 1, 2, 3 trang 57 sách giáo khoa (SGK) Toán lớp 5 bài Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000, …. Bài 3 Một can nhựa chứa 10l dầu hỏa. Biết một lít dầu hỏa cân nặng 0,8kg, can rỗng cân nặng 1,3kg. Hỏi can dầu hỏa đó cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Bài 1 trang 57 SGK Toán lớp 5

Câu hỏi:

Nhân nhẩm:

a)1,4 x 10       b) 9,63 x 10       c) 5,328 x 10

 2,1 x 100       25,08 x 100       4,061 x 100

 7,2 x 1000      5,32 x 1000      0,894 x 1000

Phương pháp:

Muốn nhân một số thập phân với \(10,\; 100,\; 1000,\; …\) ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang bên phải một, hai, ba … chữ số.

Lời giải: 

a) \(1,4 \times 10=14\)                       

    \(2,1 \times 100 =210\)                                  

    \(7,2 \times 1000=7200\)       

b) \(9,63 \times 10=96,3\)    

    \(25,08 \times 100=2508\)

    \(5,32 \times 1000=5320\)

c) \(5,328 \times 10=53,28\)

    \(4,061 \times 100=406,1\)

    \(0,894 \times 1000=894\)

Bài 2 trang 57 SGK Toán lớp 5

Câu hỏi:

Viết các số đo sau đây dưới dạng số đo có đơn vị là xăng-ti-mét:

10,4dm;      12,6m;       0,856m;          5,75dm.

Phương pháp:

– Muốn đổi một số từ đơn vị đề-xi-mét sang đơn vị xăng-ti-mét ta chỉ cần nhân số đó với 10.

– Muốn đổi một số từ đơn vị mét sang đơn vị xăng-ti-mét ta chỉ cần nhân số đó với 100.

Lời giải: 

10,4dm = 104cm;    12,6m = 1260cm;

0,856m = 85,6cm;    5,75dm = 57,5cm.

Bài 3 trang 57 SGK Toán lớp 5

Câu hỏi:

Một can nhựa chứa 10l dầu hỏa. Biết một lít dầu hỏa cân nặng 0,8kg, can rỗng cân nặng 1,3kg. Hỏi can dầu hỏa đó cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Phương pháp:

– Tính cân nặng của \(10\) lít dầu hỏa \(=\) cân nặng của \(1\) lít dầu \(\times \;10\).

– Cân nặng của can dầu \(=\) cân nặng của \(10\) lít dầu hỏa \(+\) cân nặng can rỗng.

Lời giải: 

10l cân dầu hỏa nặng:

0,8 x 10 = 8 (kg)

Cả can dầu hỏa đó nặng:

8 + 1,3 = 9,3 (kg)

Đáp số: 9,3kg.

Hanoi1000.vn

Bài 1, 2, 3 trang 57 SGK Toán lớp 5 – Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000, ….

Đăng bởi: Hanoi1000.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button