Giải bài tậpLớp 5

Giải Bài 1, 2, 3 trang 28 SGK Toán lớp 5 – Mi-li-mét vuông. Bảng đơn vị đo diện tích

Bài 1, 2, 3 trang 28 sách giáo khoa (SGK) Toán lớp 5 bài Mi-li-mét vuông. Bảng đơn vị đo diện tích. Bài 3 Viết phân số thích hợp vào chỗ chấm 1mm2 =… cm2

Bài 1 trang 28 SGK Toán lớp 5

Câu hỏi:

a) Đọc các số đo diện tích :      29mm2;        305mm2;          1200mm2.

b) Viết các số đo diện tích :

– Một trăm sáu mươi tám mi-li-mét vuông

– Hai nghìn ba trăm mười mi-li-mét vuông.

Phương pháp:

Để đọc (hoặc) viết các số đo diện tích ta viết số đo trước, sau đó đọc (hoặc viết) tên đơn vị diện tích.

Lời giải:

a) 29mm2 : Hai mươi chín mi-li-mét vuông.

   305mm2 : Ba trăm linh năm mi-li-mét vuông.

   1200mm2: Một nghìn hai trăm mi-li-mét vuông.

b) Một trăm sáu mươi tám mi-li-mét vuông: 168mm2

   Hai nghìn ba trăm mười mi-li-mét vuông: 2310mm2.

Bài 2 trang 28 SGK Toán lớp 5

Câu hỏi:

Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

a) 5cm2 = … mm2                              1m2 = … cm2

    12km2 = … hm2                             5m2 = … cm2

    1hm2 = … m2                                12m2 9dm2 = … dm2

    7hm2 = … m2                                37dam2 24m2 = … m2

b) 800mm2 = … cm2;                        3400dm2 = … m2;

   12 000hm2 = … km2;                      90000m2 = … hm2;   

   150cm2 = … dm2… cm2;                 2010m2 = … dam2… m2

Lời giải:

a) 5cm2 = 500 mm2                           1m2 = 10000cm2

    12km2 = 1200 hm2                        5m2 = 50000cm2

    1hm2 = 10000 m2                          12m2 9dm2 =  1200dm2 + 9 dm2 = 1209dm2

    7hm2 = 70000 m2                          37dam2 24m2 = 3700 m+ 24 m= 3724m2         

b) 800mm2 = 8cm2;                           3400dm2 = 34m2;

12 000hm2 = 120km2;                       90000m2 = 9hm2;       

150cm2 = 100 cm2 + 50 cm2 = 1 dm2 50cm2 ;           

2010m2 = 2000 m2 + 10 m2 = 20 dam10m2

Bài 3 trang 28 SGK Toán lớp 5

Câu hỏi:

Viết phân số thích hợp vào chỗ chấm : 

a) 1mm=… cm2                                      b) 1dm=… m2

8mm2 = … cm2                                            7dm2 = … m2

29mm2 = … cm2                                          34dm2 = … m2

Lời giải:

a) 1mm2= \( \dfrac{1}{100}\) cm2                                 b) 1dm= \( \dfrac{1}{100}\)m2

8mm2 = \( \dfrac{8}{100}\) cm2                                      7dm2 = \( \dfrac{7}{100}\)m2

29mm2 = \( \dfrac{29}{100}\) cm2                                  34dm2 = \( \dfrac{34}{100}\)m2

Hanoi1000.vn

Bài 1, 2, 3 trang 28 SGK Toán lớp 5 – Mi-li-mét vuông. Bảng đơn vị đo diện tích

Đăng bởi: Hanoi1000.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button