Giải bài tậpLớp 5

Giải Bài 1, 2, 3 trang 168 SGK Toán lớp 5 – Ôn tập về tính diện tích, thể tích một số hình

Bài 1, 2, 3 trang 168 sách giáo khoa (SGK) Toán lớp 5 bài Ôn tập về tính diện tích, thể tích một số hình. Bài 1 Một phòng học có dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 6m, chiều rộng 4,5m và chiều cao 4m. Người ta muốn quét vôi trần nhà và bốn bức tường phía trong phòng. Biết rằng diện tích các cửa bằng 8,5m2, hãy tính diện tích cần quét vôi.

Bài 1 trang 168 SGK Toán lớp 5

Câu hỏi:

Một phòng học có dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 6m, chiều rộng 4,5m và chiều cao 4m. Người ta muốn quét vôi trần nhà và bốn bức tường phía trong phòng. Biết rằng diện tích các cửa bằng 8,5m2, hãy tính diện tích cần quét vôi.

Phương pháp:

– Diện tích trần = chiều dài × chiều rộng.

– Diện tích 4 bức tường (diện tích xung quanh) = chu vi đáy × chiều cao. 

– Diện tích cần quét vôi = diện tích 4 bức tường (diện tích xung quanh) + diện tích trần – diện tích các cửa.

Tóm tắt:

Chiều dài: 6m

Chiều rộng: 4,5m

Chiều cao: 4m

Quét vôi trần nhà và bốn bức tường

Diện tích cửa: 8,5m2

Diện tích cần quét vôi: ….?

Lời giải:

Diện tích xung quanh phòng học là:

(6 + 4,5) x 2 x 4 = 84 (m2)

Diện tích trần nhà là:

6 x 4,5 = 27 (m2)

Diện tích cần quét vôi là:

84 + 27 – 8,5 = 102,5 (m2)

Đáp số: 102,5m2

Bài 2 trang 168 SGK Toán lớp 5

Câu hỏi:

Bạn An làm một cái hộp dạng hình lập phương bằng bìa có cạnh 10cm.

a) Tính thể tích cái hộp đó.

b) Nếu dán giấy màu tất cả các mặt ngoài của hộp đó thì bạn An cần dùng bao nhiêu xăng-ti-mét vuông giấy màu ? 

Phương pháp:

Áp dụng các công thức:

Thể tích = cạnh × cạnh × cạnh;

Diện tích toàn phần = diện tích một mặt × 6 = cạnh × cạnh × 6. 

Tóm tắt:

Hình lập phương cạnh 10 cm

a) Thể tích: ….cm3

b) Diện tích toàn phần: cm2

Lời giải:

a) Thể tích cái hộp hình lập phương là:

10 x 10 x 10 = 1000 (cm3)

b) Diện tích giấy màu cần dùng để dán tất cả các mặt ngoài của cái hộp đó chính là diện tích toàn phần của hình lập phương.

Diện tích giấy màu cần dùng là:

(10 x 10) x 6 = 600 (cm2)

Đáp số: a) 1000 cm3; b) 600cm2

Bài 3 trang 168 SGK Toán lớp 5

Câu hỏi:

Một bể nước dạng hình hộp chữ nhật có kích thước ở trong lòng bể là: chiều dài 2m, chiều rộng 1,5m và chiều cao 1m. Khi bể không có nước người ta mở vòi cho nước chảy vào bể, mỗi giờ được 0,5m3. Hỏi sau mấy giờ bể sẽ đầy nước ?

Phương pháp:

– Tính thể tích bể = chiều dài × chiều rộng × chiều cao.

– Số giờ để bể đầy nước = thể tích bể : thể tích nước chảy vào bể trong 1 giờ.

Tóm tắt:

Chiều dài: 2m

Chiều rộng: 1,5m

Chiều cao: 1m

Mỗi giờ vòi nước chảy được: 0,5m3

Bể đầy nước sau: …. giờ?

Lời giải:

Thể tích bể nước là:

2 x 1,5 x 1 = 3 (m3)

Bể sẽ đầy nước sau số giờ là:

3 : 0,5 = 6 (giờ)

Đáp số: 6 giờ.

Hanoi1000.vn

Bài 1, 2, 3 trang 168 SGK Toán lớp 5 – Ôn tập về tính diện tích, thể tích một số hình

Đăng bởi: Hanoi1000.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button