Giải bài tậpLớp 5

Giải Bài 1, 2, 3 trang 127 SGK Toán lớp 5 – Luyện tập chung

Bài 1, 2, 3 trang 127 sách giáo khoa (SGK) Toán lớp 5 bài Luyện tập chung. Bài 1 Cho hình thang vuông ABCD (xem hình vẽ) có AB = 4cm, DC = 5cm, AD = 3cm. Nối D với B ta được hai hình tam giác ABD và BDC.

Bài 1 trang 127 SGK Toán lớp 5

Câu hỏi:

Cho hình thang vuông ABCD (xem hình vẽ) có AB = 4cm, DC = 5cm, AD = 3cm. Nối D với B ta được hai hình tam giác ABD và BDC.

a) Tính diện tích mỗi hình tam giác đó.

b) Tính tỉ số phần trăm của diện tích hình tam giác ABD và diện tích hình tam giác BDC.

Phương pháp: 

– Tam giác BDC có chiều cao bằng chiều cao của hình thang ABCD là AD = 3cm.

– Muốn tính diện tích tam giác ta lấy độ dài đáy nhân với chiều cao tương ứng (cùng đơn vị đo) rồi chia cho 2.

– Muốn tính diện tích tam giác vuông ta lấy tích độ dài hai cạnh góc vuông (cùng đơn vị đo) chia cho 2.

– Muốn tính diện tích hình thang ta lấy tổng độ dài hai cạnh đáy nhân với chiều cao (cùng đơn vị đo) rồi chia cho 2.

– Muốn tìm tỉ số phần trăm của A và B ta lấy A chia cho B, sau đó lấy thương vừa tìm được nhân với 100 và viết thêm kí hiệu % vào bên phải tích vừa tìm được.

Lời giải: 

a) Diện tích tam giác ABD là:

4 x 3 : 2 = 6 (cm2)

Diện tích tam giác BDC là:

5 x 3 :2 = 7,5 (cm2)

b) Tỉ số phần trăm của diện tích tam giác ABD và BDC là:

6 : 7,5 = 0,8 = 80 %

Đáp số: a) 6cm2 và 7,5cm2

b) 80%

Bài 2 trang 127 SGK Toán lớp 5

Câu hỏi:

Cho hình bình hành MNPQ (xem hình vẽ) có MN = 12cm, chiều cao KH = 6cm. So sánh diện tích hình tam giác KQP với tổng diện tích của hình tam giác MKQ và hình tam giác KNP.

Phương pháp: 

Áp dụng công thức tính diện tích tam giác: S = a × h : 2  (trong đó a là độ dài đáy, h là chiều cao tương ứng), tính diện tích từng hình rồi so sánh kết quả với nhau.

Lời giải: 

Diện tích tam giác KQP là:

12 x 6 : 2 = 36 (cm2)

Diện tích hình bình hành MNPQ là:

12 x 6 = 72 (cm2)

Tổng diện tích hình tam giác MKQ và KNP là:

72 – 36 = 36 (cm2)

Vậy tổng diện tích hình tam giác MKQ và KNP bằng diện tích hình tam giác KQP.

Nói thêm: còn có thể giải như sau:

Vì có chung đáy PQ và đường cao HK nên diện tích tam giác KPQ bằng nửa diện tích hình bình hành MNPQ. Vậy diện tích tam giác KPQ bằng diện tích phần còn lại của hình bình hành và do đó bằng tổng diện tích hai tam giác MKQ và KNP

Bài 3 trang 127 SGK Toán lớp 5

Câu hỏi:

Trên hình bên, hãy tính diện tích phần đã tô màu của hình tròn.

Phương pháp: 

– Quan sát hình vẽ ta thấy đường kính của hình tròn tâm O là 5cm.

– Tính bán kính hình tròn ta lấy đường kính chia cho 2.

– Tính diện tích hình tròn = bán kính × bán kính × 3,14.

– Tính diện tích tam giác ABC = BA × BC : 2 (vì tam giác ABC vuông tại B).

– Diện tích phần đã tô màu của hình tròn = diện tích hình tròn tâm O \(-\) diện tích tam giác ABC.

Lời giải: 

Bán kính hình tròn dài:

5 : 2 = 2,5 (cm)

Diện tích hình tròn là:

2,5 x 2,5 x 3,14 = 19,625 (cm2)

Diện tích hình tam giác là:

4 x 3: 2 = 6 (cm2)

Diện tích phần đã tô màu là:

19,625 – 6 = 13,625 (cm2)

Đáp số: 13,625 cm2

Hanoi1000.vn

Bài 1, 2, 3 trang 127 SGK Toán lớp 5 – Luyện tập chung

Đăng bởi: Hanoi1000.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button