Giải bài tậpLớp 5

Giải Bài 1, 2, 3 trang 121 SGK Toán lớp 5 – Thể tích hình hộp chữ nhật

Bài 1, 2, 3 trang 121 sách giáo khoa (SGK) Toán lớp 5 bài Thể tích hình hộp chữ nhật. Bài 1 Tính thể tích hình hộp chữ nhật có chiều dài a, chiều rộng b, chiều cao c. a) a = 5cm; b = 4cm; c = 9cm.

Bài 1 trang 121 SGK Toán lớp 5

Câu hỏi:

Tính thể tích hình hộp chữ nhật có chiều dài a, chiều rộng b, chiều cao c.

a) a = 5cm;       b = 4cm;        c = 9cm.

b) a = 1,5m;      b = 1,1m;      c = 0,5m.

c) a = \(\dfrac{2}{5}\)dm;      b = \(\dfrac{1}{3}\)dm;     c = \(\dfrac{3}{4}\)dm.

Phương pháp:

Muốn tính thể tích hình hộp chữ nhật ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng rồi nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo).

Lời giải:

a) Thể tích của hình hộp chữ nhật đó là:

        V = 5 x 4 x 9 = 180 (cm3)

b) Thể tích của hình hộp chữ nhật đó là: 

       V = 1,5 x 1,1 x 0,5 = 0,825 (m3)

c) Thể tích của hình hộp chữ nhật đó là:

       V = \(\dfrac{2}{5}\) x \(\dfrac{1}{3}\) x \(\dfrac{3}{4}\) = \(\dfrac{1}{10}\) (dm3)

Bài 2 trang 121 SGK Toán lớp 5

Câu hỏi:

Tính thể tích của khối gỗ có dạng như hình bên: 

Phương pháp: 

Chia khối gỗ thành các hình hộp chữ nhật nhỏ rồi tính thể tích từng hình theo công thức  V = a x  b x c

(a, b, c là ba kích thước của hình hộp chữ nhật), từ đó suy ra thể tích khối gỗ ban đầu.

Lời giải:

Cách 1:

Tách khối gỗ thành hai hình hộp chữ nhật A và B như hình dưới.

Thể tích hình hộp chữ nhật A là:

8 x (12 – 6) x 5 = 240 (cm3)

Thể tích hình hộp chữ nhật B là:

15 x 6 x 5 = 450 (cm3)

Thể tích khối gỗ là:

240 + 450 = 690 (cm3)

Cách 2:

Tách khối gỗ thành hai hình chữ nhật C và D như hình dưới

Thể tích hình hộp chữ nhật C là:

12 x 8 x 5 = 480 (cm3)

Thể tích hình hộp chữ nhật D là:

(15 – 8) x 6 x 5 = 210 (cm3)

Thể tích khối gỗ là:

480 + 210 = 690 (cm3)

Cách 3:

Thể tích hình hộp chữ nhật H là:

(15 – 8) x (12 – 6) x 5 = 210 (cm3)

Thể tích của cả khối gỗ và hình hộp chữ nhật B là:

15 x 12 x 5 = 900 (cm3)

Thể tích khối gỗ là:

900 – 210 = 690 (cm3)

Đáp số: 690cm3.

Bài 3 trang 121 SGK Toán lớp 5

Câu hỏi:

Tính thể tích của hòn đá nằm trong bể nước theo hình dưới đây:

Phương pháp: 

Cách 1: Thể tích hòn đá = Tổng thể tích hòn đá và nước – thể tích nước trong bể 

Cách 2: Thể tích của hòn đá bằng thể tích của hình hộp chữ nhật (phần nước dâng lên) có chiều dài 10cm, chiều rộng 10cm và chiều cao là: 7 – 5 = 2 (cm). 

Lời giải: 

Cách 1: thể tích nước trong bể là:

10 x 10 x 5 = 500 (cm3)

Tổng thể tích của nước và hòn đá là:

10 x 10 x 7 = 700 (cm3)

Thể tích của hòn đá là:

700 – 500 = 200 (cm3)

Cách 2: chiều cao của mực nước dâng lên là:

7 – 5 = 2 (cm)

Thể tích nước dâng lên là:

10 x 10 x 2 = 200 (cm3)

Đó cũng chính là thể tích hòn đá.

Đáp số: 200 cm3

Hanoi1000.vn

Bài 1, 2, 3 trang 121 SGK Toán lớp 5 – Thể tích hình hộp chữ nhật

Đăng bởi: Hanoi1000.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button