Giải bài tậpLớp 5

Giải Bài 1, 2, 3 trang 119 SGK Toán lớp 5 – Luyện tập

Bài 1, 2, 3 trang 119 sách giáo khoa (SGK) Toán lớp 5 bài Luyện tập. Bài 1 Viết các số đo thể tích: Một nghìn chín trăm năm mươi hai xăng-ti-mét khối

Bài 1 trang 119 SGK Toán lớp 5

Câu hỏi:

a) Đọc các số đo:

 5m3;          2010cm3;          2005dm3;          10,125m3;             0,109cm3;

 0,015dm3;          \(\dfrac{1}{4}\)m3;            \(\dfrac{95}{1000}\)dm3

b) Viết các số đo thể tích:

Một nghìn chín trăm năm mươi hai xăng-ti-mét khối;

Hai nghìn không trăm mười lăm mét khối;

Ba phần tám đề-xi-mét khối;

Không phẩy chín trăm mười chín mét khối.

Phương pháp:

Đọc (hoặc viết) số đo thể tích trước rồi đọc (hoặc viết) tên đơn vị đo thể tích sau.

Lời giải:

5m3, đọc là: Năm mét khối.

2010cm3, đọc là: Hai nghìn không trăm mười xăng-ti-mét khối.

2005dm3, đọc là: Hai nghìn không trăm linh năm đề-xi-mét khối.

10,125m3, đọc là: Mười phẩy một trăm hai mươi lăm mét khối.

0,109cm3, đọc là: Không phẩy một trăm linh chín xăng-ti-mét khối.

0,015dm3, đọc là: Không phẩy không trăm mười lăm đề-xi-mét khối.

\(\dfrac{1}{4}\)m3, đọc là: Một phần tư mét khối.

\(\dfrac{95}{1000}\)dm3, đọc là: Chín mươi lăm phần nghìn đề-xi-mét khối.

b) Một nghìn chín trăm năm mươi hai xăng-ti-mét khối, viết là: 1952cm3 .

Hai nghìn không trăm mười lăm mét khối, viết là: 2015m3.

Ba phần tám đề-xi-mét khối, viết là: \(\dfrac{3}{8}\)dm3.

Không phẩy chín trăm mười chín mét khối, viết là: 0,919m3

Bài 2 trang 119 SGK Toán lớp 5

Câu hỏi:

Đúng ghi Đ, sai ghi S:

       0,25m3 là: 

a) Không phẩy hai mươi lăm mét khối.

b) Không phẩy hai trăm năm mươi mét khối.

c) Hai mươi lăm phần trăm mét khối.

d) Hai mươi lăm phần nghìn mét khối.

Phương pháp:

– Dựa vào cách viết các số thập phân bằng nhau: 0,25 = 0,250 = 0,2500 = …

– Dựa vào cách viết dưới dạng tỉ số phần trăm: 0,25 = 25%

Lời giải:

a) Đ

b) Đ

c) Đ

d) S

Bài 3 trang 119 SGK Toán lớp 5

Câu hỏi:

So sánh các số đo sau đây:

a) 913,232413m3 và 913 232 413cm3.

b) \(\dfrac{12345}{1000}\)mvà 12,345m3.

c) \(\dfrac{8372361}{100}\)m3 và 8 372 361dm3.

Phương pháp:

Đổi về cùng đơn vị đo rồi so sánh kết quả hai vế với nhau.

+) 1m3 = 1000dm3, do đó để đổi một số từ đơn vị mét khối sang đơn vị đề-xi-mét khối, ta chỉ việc nhân số đó với 1000.

+) 1m3 = 1 000 000cm3, do đó để đổi một số từ đơn vị mét khối sang đơn vị xăng-ti-mét khối, ta chỉ việc nhân số đó với 1 000 000.

Lời giải:

a) 913,232413m3 = 913 232 413cm(Vì 913,232413 × 1 000 000 = 913 232 413)

   Vậy 913,232413m3 = 913 232 413cm3

b) \(\dfrac{12345}{1000}\)m= 12,345m3.

c) \(\dfrac{8372361}{100}\)m3 = 83 723 610dm3 (Vì \(\dfrac{8372361}{100}\) × 1000 = 83 723 610)

Mà 83 723 610dm3  > 8 372 361dm3.

Vậy \(\dfrac{8372361}{100}\)m3  >  8 372 361dm3.

Hanoi1000.vn


Bài 1, 2, 3 trang 119 SGK Toán lớp 5 – Luyện tập

Đăng bởi: Hanoi1000.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button