Giải bài tậpLớp 5

Giải Bài 1, 2, 3 trang 113, 114 SGK Toán lớp 5 – Luyện tập chung

Bài 1, 2 trang 113; bài 3 trang 114 sách giáo khoa (SGK) Toán lớp 5 bài Luyện tập chung. Bài 3 Một hình lập phương có cạnh 4cm, nếu gấp cạnh của hình lập phương lên 3 lần thì diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của nó gấp lên bao nhiêu lần ? Tại sao ?

Bài 1 trang 113 SGK Toán lớp 5

Câu hỏi:

Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật có:

a) Chiều dài 2,5m, chiều rộng 1,1m và chiều cao 0,5m.

b) Chiều dài 3m, chiều rộng 15dm và chiều cao 9dm.

Phương pháp: 

Đổi các kích thước về cùng đơn vị đo rồi áp dụng các công thức:

– Diện tích xung quanh = chu vi đáy × chiều cao;

– Diện tích toàn phần = diện tích xung quanh + diện tích hai đáy.

Lời giải:

a) Diện tích xung quanh là:

(2,5 + 1,1) x 2 x 0,5 = 3,6 (m2)

Diện tích toàn phần là:

3,6 + (2,5 x 1,1) x 2= 9,1 (m2)

b) 3 m= 30 dm

Diện tích xung quanh là:

(30 + 15) x 2 x 9 = 810 (dm2)

Diện tích toàn phần là:

810 + (30 x 15) x 2= 1710 (dm2)

Đáp số:

a) 3,6m2 và 9,1 m2

b) 810 dm2 và 1710 dm2

Bài 2 trang 113 SGK Toán lớp 5

Câu hỏi:

Viết số đo thích hợp vào ô trống: 

Phương pháp:

Áp dụng các công thức:

– Diện tích xung quanh = chu vi đáy x chiều cao;

– Diện tích toàn phần =  diện tích xung quanh + diện tích hai đáy.

– Chu vi mặt đáy = (chiều dài + chiều rộng) x 2

Lời giải:

+) Cột (1):

Chu vi mặt mặt đáy của hình hộp chữ nhật là :

            \((4 + 3) \times 2 = 14 \;(m)\)

Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là:

            \((14 \times 5 = 70 \;(m^2)\)

Diện tích mặt đáy của hình hộp chữ nhật là: 

             \(4 \times 3 = 12 \;(m^2)\)

Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là:

             \(70 + 12 \times 2 = 94\;(m^2) \)

+) Cột (2):

Nửa chu vi mặt đáy là:        \(2 : 2 = 1 \;(cm)\)

Chiều rộng của hình hộp chữ nhật là:

               \( 1 – \dfrac{3}{5} = \dfrac{2}{5} (cm)  \)

Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là:

               \( 2 \times \dfrac{1}{3} = \dfrac{2}{3} (cm^2)  \)

Diện tích mặt đáy của hình hộp chữ nhật là: 

             \( \dfrac{3}{5}  \times \dfrac{2}{5} = \dfrac{6}{25} (cm^2)  \)

Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhậtlà:

              \( \dfrac{2}{3} +  \dfrac{6}{25} \times 2 = \dfrac{86}{75} (cm^2)  \)

+) Cột (3)

Ta thấy hình hộp chữ nhật ở đây có ba kích thước bằng nhau nên chính là hình lập phương.

Chu vi mặt đáy là:

            \(0,4 \times  4 = 1,6 \;(dm)\)

Diện tích xung quanh của hình lập phương đã cho là:

            \((0,4 \times  0,4) \times  4 = 0,64\; (dm^2)\)  

Diện tích toàn phần của hình lập phương đã cho là:

            \((0,4 \times 0,4)  \times 6 = 0,96\; (dm^2)\)

Ta có kết quả như sau:

Bài 3 trang 114 SGK Toán lớp 5

Câu hỏi:

Một hình lập phương có cạnh 4cm, nếu gấp cạnh của hình lập phương lên 3 lần thì diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của nó gấp lên bao nhiêu lần ? Tại sao ?

Phương pháp: 

– Tính cạnh của hình lập phương mới.

– Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của từng hình rồi so sánh kết quả với nhau:

+ Diện tích xung quanh = diện tích một mặt \(\times \) 4 = cạnh \(\times \) cạnh \(\times \) 4.

+ Diện tích toàn phần = diện tích một mặt \(\times \) 6 = cạnh \(\times \) cạnh \(\times \) 6. 

Lời giải:

Cạnh của hình lập phương mới dài:

4 x 3 =12 (cm)

Diện tích một mặt của hình lập phương mới là:

12 x 12 = 144 (cm2)

Diện tích một mặt của hình lập phương lúc đầu là:

4 x 4 = 16 (cm2)

Diện tích một mặt của hình lập phương mới so với diện tích một mặt của hình lập phương lúc đầu thì gấp:

144 : 16 = 9 (lần)

Vậy diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương sẽ tăng gấp 9 lần.

Đáp số: 9 lần

Nói thêm: còn có thể giải như sau:

Hình vẽ bên cho thấy: nếu cạnh của hình vuông tăng gấp 3 lần thì diện tích hình vuông tăng gấp :

3 x 3 = 9 lần

Vậy nếu cạnh hình lập phương tăng gấp 3 lần diện tích một mặt của hình lập phương sẽ tăng gấp 9 lần. Suy ra diện tích 4 (6) mặt của hình lập phương cũng tăng gấp 9 lần. Vậy diện tích xung quanh (toàn phần) của nó cũng tăng gấp 9 lần.

 Hanoi1000.vn

Bài 1, 2, 3 trang 113, 114 SGK Toán lớp 5 – Luyện tập chung

Đăng bởi: Hanoi1000.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button