Giải bài tậpLớp 5

Giải Bài 1, 2, 3, 4 trang 72 SGK Toán lớp 5 – Luyện tập

Bài 1, 2, 3, 4 trang 72 sách giáo khoa (SGK) Toán lớp 5 bài Luyện tập. Bài 4 Tìm số dư của phép chia 218 : 3,7 nếu chỉ lấy đến hai chữ số ở phần thập phân của thương.

Bài 1 trang 72 SGK Toán lớp 5

Câu hỏi:

Đặt tính rồi tính:

\(a)\;17,55 : 3,9;\)                               \(b)\;0,603 : 0,09;\)

\(c)\;0,3068 : 0,26;\)                            \(d)\;98,156 : 4,63.\)

Lời giải:

Bài 2 trang 72 SGK Toán lớp 5

Câu hỏi:

Tìm \(x\):

a)  \(x \times  1,8 = 72;\)

b)  \(x\times  0,34 = 1,19 \times  1,02;\)

c)  \(x\times  1,36 = 4,76 \times  4,08.\)

Lời giải:

a) \(x\times  1,8 = 72\)

    \(x = 72 : 1,8\)

    \(x = 40\)

b) \(x\times 0,34 = 1,19 \times 1,02\)

    \(x\times  0,34 = 1,2138\)

    \(x = 1,2138 : 0,34\)

    \(x = 3,57\)

c) \(x\times 1,36 = 4,76 \times 4,08\)

    \(x\times  1,36 = 19,4208\)

    \(x = 19,4208 : 1,36\)

    \(x = 14,28.\)

Bài 3 trang 72 SGK Toán lớp 5

Câu hỏi:

Biết 5,2l dầu cân nặng 3,952kg. Hỏi có bao nhiêu lít dầu nếu chúng cân nặng 5,32kg?

Lời giải:

1l dầu hỏa nặng:

3,952 : 5,2 = 0,76 (kg)

5,32kg dầu hỏa gồm có:

5,32 : 0,76 = 7 (l)

Đáp số:7l dầu hỏa.

Bài 4 trang 72 SGK Toán lớp 5

Câu hỏi:

Tìm số dư của phép chia 218 : 3,7 nếu chỉ lấy đến hai chữ số ở phần thập phân của thương.

Lời giải:

Dóng một đường thẳng ở bên phải chữ số \(8\) của số bị chia xuống (như hình vẽ trên) ta thấy số dư là \(0,033\).

Thử lại:  \(58,91 \times 3,7 + 0,033 \)\(=217,967 + 0,033= 218\).

Vậy số dư của phép chia \(218 : 3,7\) nếu chỉ lấy đến hai chữ số ở phần thập phân của thương là \(0,033\).

Hanoi1000.vn

Bài 1, 2, 3, 4 trang 72 SGK Toán lớp 5 – Luyện tập

Đăng bởi: Hanoi1000.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button