Giải bài tậpLớp 5

Giải Bài 1, 2, 3, 4 trang 72 SGK Toán lớp 5 – Luyện tập chung

Bài 1, 2, 3, 4 trang 72 sách giáo khoa (SGK) Toán lớp 5 bài Luyện tập chung. Bài 3 Tìm số dư của phép chia, nếu chỉ đến hai chữ số ở phần thập phân của thương: a) 6,251 : 7

Bài 1 trang 72 SGK Toán lớp 5

Câu hỏi:

Tính:

\(a)\;400 + 50 + 0,07;\)                           \(b)\;30 + 0,5 + 0,04;\)

\(c) \;100 + 7+ \dfrac{8}{100};\)            \(d) \;35 + \dfrac{5}{10} + \dfrac{3}{100};\)

Lời giải:

a) \(400 + 50 + 0,07 = 450 + 0,07\)\( = 450,07;\)

b) \(30 + 0,5 + 0,04= 30,5 + 0,04\)\( = 30,54;\)

c) \(100 + 7+ \dfrac{8}{100} = 100 + 7 + 0,08\)\(= 107 + 0,08 = 107,08;\) 

d) \(35 + \dfrac{5}{10} + \dfrac{3}{100}\)\( = 35 + 0,5 + 0,03 \)\(= 35,5 + 0,03 = 35,53.\)

Bài 2 trang 72 SGK Toán lớp 5

Câu hỏi:

Điền dấu thích hợp (>, <, =) vào chỗ chấm: 

\(4\dfrac{3}{5}\;…\; 4,35\)                          \(2\dfrac{1}{25}\;…\;2,2\)

\(14,09\;…\;14\dfrac{1}{10}\)                      \(7\dfrac{3}{20}\;…\; 7,15\)

Lời giải:

+) \(4\dfrac{3}{5} =4\dfrac{{6}}{10}= 4,6\) ; mà \( 4,6>4,35\).

    Vậy:   \(4\dfrac{3}{5} >  4,35\);

+) \( 2\dfrac{1}{25}=2\dfrac{{4}}{{100}} = 2,04\); mà \( 2,04 < 2,2 \).

    Vậy:   \(2\dfrac{1}{25}< 2,2\);

+) \(14\dfrac{1}{10} = 14,1\); mà \( 14,1 > 14,09 \).

    Vậy:   \(14,09 < 14\dfrac{1}{10}\);

+) \(7\dfrac{3}{20} = 7\dfrac{{15}}{{100}} = 7,15\); mà \( 7,15 =7,15\).

    Vậy:   \(7\dfrac{3}{20} =  7,15\).

Bài 3 trang 72 SGK Toán lớp 5

Câu hỏi:

Tìm số dư của phép chia, nếu chỉ đến hai chữ số ở phần thập phân của thương:

a) 6,251 : 7     b) 33,14 : 58;     c) 375,23 : 69.

Lời giải:

Bài 4 trang 72 SGK Toán lớp 5

Câu hỏi:

Tìm \(x\):

\(a)\; 0,8 \times x = 1,2 \times 10\)                    \(b)\;210 : x = 14,92 \,– 6,52\)

\(c)\; 25 : x = 16 : 10\)                                    \(d)\;6,2 \times x = 43,18 + 18,82\)

Lời giải:

a) \(0,8 \times x = 1,2 \times 10\)       

    \(0,8 \times x = 12\)                             

               \(x = 12:0,8\)

               \(x =15\)

b) \(210 : x = 14,92 \,– \,6,52\)

    \(210 : x = 8,4 \)

             \(x  = 210 : 8,4 \)

             \(x = 25 \)

c) \(25 : x = 16 : 10\)               

    \(25 : x = 1,6\)    

           \(x = 25 : 1,6\)

           \(x=15,625\)

d) \(6,2 \times x = 43,18 + 18,82\)

    \(6,2 \times x = 62\)

               \(x = 62 : 6,2\)

               \(x = 10\)

 Hanoi1000.vn

Bài 1, 2, 3, 4 trang 72 SGK Toán lớp 5 – Luyện tập chung

Đăng bởi: Hanoi1000.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button