Giải bài tậpLớp 5

Giải Bài 1, 2, 3, 4 trang 70 SGK Toán lớp 5 – Luyện tập

Bài 1, 2, 3, 4 trang 70 sách giáo khoa (SGK) Toán lớp 5 bài Luyện tập. Bài 4 Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều rộng 12,5m và có diện tích bằng diện tích hình vuông cạnh 25m. Tính chu vi thửa ruộng hình chữ nhật đó?

Bài 1 trang 70 SGK Toán lớp 5

Câu hỏi: 

Tính rồi so sánh kết quả tính:

a) \(5 : 0,5\) và \(5 × 2\)

    \(52 : 0,5\)  và \(52 × 2\) 

b) \(3 : 0,2\)  và \(3 × 5\) 

   \(18 : 0,25\)  và \(18 × 4\)

Lời giải: 

a) \(5 : 0,5 =10;  \quad \quad \quad  5 × 2 = 10.\)

    Vậy   \(5 : 0,5 = 5 × 2.\)

+) \(52 : 0,5 = 104; \quad \quad  52 × 2 = 104.\)

    Vậy   \(52 : 0,5 =  52 × 2.\)

b) \(3 : 0,2 = 15; \quad \quad \quad 3 × 5 = 15.\)

    Vậy   \(3 : 0,2 = 3 × 5.\)

+) \(18 : 0,25 = 72; \quad \quad  18 × 4 = 72.\)

   Vậy   \(18 : 0,25 = 18 × 4.\) 

Bài 2 trang 70 SGK Toán lớp 5

Câu hỏi:

Tìm \(x\):

\(a)\;x\times 8,6 = 387 \)                            \(b)\;9,5 \times x = 399\)

Lời giải: 

a) \(x \times 8,6 = 387\)

               \(x = 387: 8,6\) 

               \(x = 45\)

b) \(9,5 \times x = 399\)

               \(x = 399 : 9,5\)

               \(x = 42\)

Bài 3 trang 70 SGK Toán lớp 5

Câu hỏi:

Thùng to có \(21l\) dầu, thùng bé có \(15l\) dầu. Số dầu đó được chứa vào các chai như nhau, mỗi chai có \(0,75l\). Hỏi có tất cả bao nhiêu chai dầu?

Lời giải: 

Số dầu tất cả là:

21 + 15 = 36 (l)

Số chai dầu tất cả là:

36 : 0,75 = 48 (chai)

Đáp số: 48 (chai)

Bài 4 trang 70 SGK Toán lớp 5

Câu hỏi:

Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều rộng 12,5m và có diện tích bằng diện tích hình vuông cạnh 25m. Tính chu vi thửa ruộng hình chữ nhật đó?

Phương pháp: 

– Tính diện tích hình vuông \(=\) cạnh \(\times\) cạnh.

– Hình chữ nhật có diện tích bằng hình vuông có cạnh \(25m\), do đó tìm được diện tích hình chữ nhật.

– Chiều dài hình chữ nhật \(=\) diện tích \(:\) chiều rộng.

– Chu vi \(= \;(\)chiều dài \(+\) chiều rộng\()\; \times \; 2\).

Lời giải:

Diện tích hình vuông (hình chữ nhật) là:

25 x 25 = 625 (m2)

Chiều dài thửa ruộng hình chữ nhật là:

625 : 12,5 = 50 (m)

Chu vi thửa ruộng đó là:

(50 + 12,5) x 2 = 125 (m)

Đáp số: 125m.

 Hanoi1000.vn

Bài 1, 2, 3, 4 trang 70 SGK Toán lớp 5 – Luyện tập

Đăng bởi: Hanoi1000.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button