Giải bài tậpLớp 5

Giải Bài 1, 2, 3, 4 trang 68 SGK Toán lớp 5 – Luyện tập

Bài 1, 2, 3, 4 trang 68 sách giáo khoa (SGK) Toán lớp 5 bài Luyện tập. Bài 4 Trong 3 giờ xe máy đi được 93 km. Trong 2 giờ ô tô đi được 103 km. Hỏi mỗi giờ ô tô đi nhiều hơn xe máy bao nhiêu ki-lô-mét?

Bài 1 trang 68 SGK Toán lớp 5

Câu hỏi:

Tính:

\(a) \;5,9 : 2 + 13,06\);                       \(b)\;35,04 : 4 – 6,87\);

\(c)\;167 : 25 : 4\);                             \(d)\;8,76 \times 4 : 8\).

Lời giải: 

a) 5,9 : 2 + 13,06

= 2,95 + 13,06

= 16,01

b) 35,04 : 4 – 6,87

= 8,76 – 6,87

= 1,89

c) 167 : 25 : 4

= 6,68 : 4

= 1,67

d) 8,76 x 4 : 8

= 35,04 : 8

= 4,38

Bài 2 trang 68 SGK Toán lớp 5

Câu hỏi:

Tính rồi so sánh kết quả:

a) \(8,3 \times 0,4\)     và   \(8,3 \times 10 : 25\);

b) \(4,2 \times 1,25\)   và    \(4,2 \times 10 : 8\);

c) \(0,24 \times 2,5\)   và    \(0,24 \times 10 : 4\).

Lời giải: 

a) \(8,3 × 0,4 = 3,32 ;\)                       

\(8,3 × 10 : 25 =83:25= 3,32;\)

 Vậy: \(8,3 × 0,4 =  8,3 × 10 : 25\;;\)

b) \(4,2 × 1,25 = 5,25;\)                       

\(4,2 × 10 : 8 =42:8 = 5,25;\)

Vậy: \(4,2 × 1,25 = 4,2 × 10 : 8\;;\)

c) \(0,24 × 2,5 = 0,6;\)                         

\(0,24 × 10 : 4 =2,4:4 = 0,6.\)

 Vậy: \(0,24 × 2,5 =  0,24 × 10 : 4.\)

Bài 3 trang 68 SGK Toán lớp 5

Câu hỏi:

Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 24m, chiều rộng bằng 2/5 chiều dài. Tính chu vi và diện tích của mảnh vườn đó.

Lời giải: 

Chiều rộng mảnh vườn là:

              \(24  × \dfrac{2}{5} = 9,6\;(m)\)

Chu vi mảnh vườn là:

              \((24 + 9,6 ) × 2 = 67,2\;(m)\)

Diện tích mảnh vườn là:

              \(24 × 9,6 = 230,4\;(m^2)\)

                           Đáp số: Chu vi: \(67,2m\);

                                   Diện tích: \(230,4m^2\).

Bài 4 trang 68 SGK Toán lớp 5

Câu hỏi:

Trong 3 giờ xe máy đi được 93 km. Trong 2 giờ ô tô đi được 103 km. Hỏi mỗi giờ ô tô đi nhiều hơn xe máy bao nhiêu ki-lô-mét?

Lời giải: 

Mỗi giờ xe máy đi được:

93 : 3 = 31 (km)

Mỗi giờ ô tô đi được:

103 : 2 = 51,5 (km)

Mỗi giờ ô tô đi được nhiều hơn xe máy:

51,5 – 31 = 20,5 (km)

Đáp số: 20,5km.

Hanoi1000.vn

Bài 1, 2, 3, 4 trang 68 SGK Toán lớp 5 – Luyện tập

Đăng bởi: Hanoi1000.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button