Giải bài tậpLớp 5

Giải Bài 1, 2, 3, 4 trang 58 SGK Toán lớp 5 – Luyện tập

Bài 1, 2, 3, 4 trang 58 sách giáo khoa (SGK) Toán lớp 5 bài Luyện tập. Bài 3 Một người đi xe đạp, trong 3 giờ đầu mỗi giờ đi được 10,8 km, trong 4 giờ tiếp theo mỗi giờ đi được 9,52km. Hỏi người đó đi được bao nhiêu ki-lô-mét?

Bài 1 trang 58 SGK Toán lớp 5

Câu hỏi:

a) Tính nhẩm:

\(1,48 \times 10\)                    \(5,12 \times 100\)                     \(2,571 \times 1000\)

\(15,5 \times 10\)                    \(0,9 \times 100\)                       \(0,1 \times 1000\)

b) Số \(8,05\) phải nhân với số nào để được tích là \(80,5\,; \;805\,;\; 8050\,;\; 80500\) ?

Phương pháp:

Muốn nhân một số thập phân với \(10,\;100,\;1000,\;…\) ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang bên phải một, hai, ba, … chữ số.

Lời giải: 

a) \(1,48 \times 10=  14,8\)                       \(5,12 \times 100= 512\)

    \(2,571 \times 1000=2571\)                   \(15,5 \times 10=155\)

    \(0,9 \times 100=90\)                            \(0,1 \times 1000=100\)

b) \(8,05 \times 10 = 80,5\);                      \(8,05 \times 100 = 805\)

    \( 8,05 \times 1000 = 8050\);                 \( 8,05 \times 10 000 = 80 500\).

Bài 2 trang 58 SGK Toán lớp 5

Câu hỏi:

Đặt tính rồi tính:

a) 7,69 x 50;    b) 12,6 x 800;    c) 12,82 x 40;    d) 82,14 x 600

Phương pháp:

Để nhân một số thập phân với một số tự nhiên ta làm như sau:

– Nhân như nhân các số tự nhiên.

– Đếm xem trong phần thập phân của số thập phân có bao nhiêu chữ số rồi dùng dấu phẩy tách ở tích ra bấy nhiêu chữ số kể từ phải sang trái.

Lời giải: 

Bài 3 trang 58 SGK Toán lớp 5

Câu hỏi:

Một người đi xe đạp, trong 3 giờ đầu mỗi giờ đi được 10,8 km, trong 4 giờ tiếp theo mỗi giờ đi được 9,52km. Hỏi người đó đi được bao nhiêu ki-lô-mét?

Phương pháp:

– Tính quãng đường người đó đi được trong \(3\) giờ đầu \(=\) số km đi được trong mỗi giờ đầu \(\times 3\). 

– Tính quãng đường người đó đi được trong \(4\) giờ sau \(=\) số km đi được trong mỗi giờ sau \(\times 4\).

– Quãng đường người đó đã đi \(=\) quãng đường  đi được trong \(3\) giờ đầu \(+\) quãng đường đi được trong \(4\) giờ sau.

Lời giải: 

Trong 3 giờ đầu người đó đi được:

10,8 x 3 = 32,4 (km)

Trong 4 giờ tiếp người đó đi được:

9,52 x 4 = 38,08 (km)

Người đó đã đi được tất cả:

32,4 + 38,08 = 70,48 (km)

Đáp số: 70,48 (km).

Bài 4 trang 58 SGK Toán lớp 5

Câu hỏi:

Tìm số tự nhiên \(x\), biết: \(2,5 \times x < 7\).

Phương pháp: 

Thay \(x=0;\; x=1;\;x=2;\;x=3;\;…\) vào biểu thức \(2,5 \times x\), sau đó so sánh kết quả với \(7\).

Lời giải: 

Nếu x = 0 thì 2,5 x 0 = 0 < 7

Nếu x = 1 thì 2,5 x 1 = 2,5 < 7

Nếu x = 2 thì 2,5 x 2 = 5 < 7

Nếu x = 3 thì 2,5 x 3 = 7,5 > 7 (loại)

Vậy x là các số: 0; 1; 2.

Hanoi1000.vn

Bài 1, 2, 3, 4 trang 58 SGK Toán lớp 5 – Luyện tập

Đăng bởi: Hanoi1000.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button