Giải bài tậpLớp 5

Giải Bài 1, 2, 3, 4 trang 54 SGK Toán lớp 5 – Luyện tập

Bài 1, 2, 3, 4 trang 54 sách giáo khoa (SGK) Toán lớp 5 bài Luyện tập. Bài 3 Ba quả dưa cân nặng 14,5 kg. Quả thứ nhất cân nặng 4,8 kg, quả thứ hai nhẹ hơn quả thứ nhất 1,2kg. Hỏi quả thứ ba cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Bài 1 trang 54 SGK Toán lớp 5

Câu hỏi:

Đặt tính rồi tính: 

a) \(68,72 – 29,91\;;\)                                    b) \(52,37 –  8,64\;;\)

c) \(75,5 – 30,26\;;\)                                      d) \(60 – 12,45.\)

Phương pháp:

– Viết số trừ dưới số bị trừ sao cho các chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng cột nhau.

– Thực hiện phép trừ như trừ các số tự nhiên.

– Viết dấu phẩy ở hiệu thẳng cột với các dấu phẩy của số bị trừ và số trừ.

Lời giải: 

Bài 2 trang 54 SGK Toán lớp 5

Câu hỏi:

Tìm x:

a) x + 4,32 = 8,67;

b) 6,85 + x = 10,29;

c) x – 3,64 = 5,86;

d) 7,9 – x = 2,5.

Phương pháp:

Xác định vai trò của \(x\) trong phép tính rồi tìm \(x\) theo các quy tắc sau:

– Muốn tìm số hạng chưa biết ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết.

– Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng với số trừ.

– Muốn tìm số trừ ta lấy số bị trừ trừ đi hiệu.

Lời giải: 

a) x + 4,32 = 8,67

x = 8,67 – 4,32

x = 4,35

b) 6,85 + x = 10,29

x = 10,29 – 6,85

x = 3,44

c) x – 3,64 = 5,86

x = 5,86 + 3,64

x = 9,5

d) 7,9 – x = 2,5

x = 7,9 – 2,5

x = 5,4

Bài 3 trang 54 SGK Toán lớp 5

Câu hỏi:

Ba quả dưa cân nặng 14,5 kg. Quả thứ nhất cân nặng 4,8 kg, quả thứ hai nhẹ hơn quả thứ nhất 1,2kg. Hỏi quả thứ ba cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Phương pháp:

– Cân nặng quả thứ hai \(=\) cân nặng quả thứ nhất \(-\, 1,2kg\).

– Cân nặng của hai quả đầu \(=\) cân nặng quả thứ nhất \(+\) cân nặng quả thứ hai.

– Cân nặng quả thứ ba \(=\) cân nặng cả ba quả \(-\) cân nặng của hai quả đầu.

Lời giải: 

Quả thứ hai cân nặng số ki-lô-gam là:

              \(4,8 – 1,2 = 3,6\;(kg)\)

Quả thứ nhất và quả thứ hai cân nặng số ki-lô-gam là:

              \(4,8 + 3,6 = 8,4\;(kg)\)

Quả thứ ba cân nặng số ki-lô-gam là:

             \(14,5 – 8,4 = 6,1\;(kg)\)

                                    Đáp số: \(6,1kg\).

Bài 4 trang 54 SGK Toán lớp 5

Câu hỏi:

a) Tính rồi so sánh giá trị của \(a-b-c\) và \(a- (b+c)\)

a

b

c

a  – b – c

a – (b + c)

8,9

2,3

3,5

 

 

12,38

4,3

2,08

 

 

16,72

8,4

3,6

 

 

b) Tính bằng hai cách:

\(8,3 – 1,4 – 3,6\);                              \(18,64 – ( 6,24 + 10,5)\)

Phương pháp:

– Biểu thức chỉ có phép trừ thì ta tính lần lượt từ trái sang phải.

– Biểu thức có dấu ngoặc thì ta tính trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.

Lời giải: 

a) 

a

b

c

a  – b – c

a – (b + c)

8,9

2,3

3,5

8,9 – 2,3 – 3,5 = 3,1

8,9 – (2,3 + 3,5) = 3,1

12,38

4,3

2,08

12,38 – 4,3 – 2,08 = 6

12,38 – (4,3 + 2,08) = 6

16,72

8,4

3,6

16,72 – 8,4 – 3,6 = 4,72

16,72 – (8,4 + 3,6) = 4,72

Nhận xét:             \(a-b-c \;=\; a-(b+c) \) .

b)

8,3 – 1,4 – 3,6                                                18,64 – ( 6,24 + 10,5)                  

Cách 1: 8,3 – 1,4 – 3,6                                   Cách 1: 18,64 – (6,24 + 10,5)                                               

           = 6,9 – 3,6                                                    = 18,64 – 16,74               

           = 3,3                                                            = 1,9 

Cách 2:  8,3 – 1,4 – 3,6                                   Cách 2:  18,64 – (6,24 + 10,5)

          = 8,3 – (1,4 + 3,6)                                            =  18,64 – 6,24 – 10,5

          = 8,3 – 5 = 3,3                                                 = 12,4 – 10,5

                                                                                 = 1,9

Hanoi1000.vn

Bài 1, 2, 3, 4 trang 54 SGK Toán lớp 5 – Luyện tập

Đăng bởi: Hanoi1000.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button