Giải bài tậpLớp 5

Giải Bài 1, 2, 3, 4 trang 52 SGK Toán lớp 5 – Luyện tập

Bài 1, 2, 3, 4 trang 52 sách giáo khoa (SGK) Toán lớp 5 bài Luyện tập. Bài 4 Một người thợ dệt ngày thứ nhất dệt được 28,4 m vải, ngày thứ hai dệt được nhiều hơn ngày thứ nhất 2,2m vải, ngày thứ ba dệt được nhiều hơn ngày thứ hai 1,5m vải.

Bài 1 trang 52 SGK Toán lớp 5

Câu hỏi:

Tính:

a) \(15,32 + 41,69 + 8,44\);                        b) \(27,05 + 9,38 + 11,23\).

Phương pháp:

– Viết số hạng này dưới số hạng kia sao cho các chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng cột với nhau.

– Cộng như cộng các số tự nhiên.

– Viết dấu phẩy ở tổng thẳng cột với các dấu phẩy của các số hạng.

Lời giải: 

Bài 2 trang 52 SGK Toán lớp 5

Câu hỏi:

Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) 4,68 + 6,03 + 3,97;

b) 6,9 + 8,4 + 3,1 + 0,2;

c) 3,49 + 5,7 + 1,51;

d) 4,2 + 3,5 + 4,5 + 6,8.

Phương pháp:

Áp dụng tính chất giao hoán và kết hợp để ghép các số thành từng cặp mà tổng các số là số tự nhiên.

Lời giải: 

a) 4,68 + 6,03 + 3,97

= 4,68 + (6,03 + 3,97)

= 4,68 + 10

= 14,68

b) 6,9 + 8,4 + 3,1 + 0,2

= (6,9 + 3,1) +( 8,4+ 0,2)

= 10 + 8,6

= 18,6

c) 3,49 + 5,7 + 1,51

= (3,49 + 1,51) + 5,7

= 5 + 5,7

= 10,7

d) 4,2 + 3,5 + 4,5 + 6,8

= (4,2 + 6,8) + (3,5 + 4,5)

= 11 + 8

= 19

Bài 3 trang 52 SGK Toán lớp 5

Câu hỏi:

Điền dấu <, > , =?

3,6 + 5,8 ….8,9

7,56…4,2 + 3,4

5,7+ 8,8……14,5

0,5 …….0,08 + 0,4

Phương pháp:

Tính kết quả của từng vế rồi so sánh kết quả với nhau.

Lời giải: 

3,6 + 5,8 = 9,4 > 8,9;

7,56 < 4,2 + 3,4 = 7,6;

5,7+ 8,8 = 14,5;

0,5 > 0,08 + 0,4 = 0,48

Bài 4 trang 52 SGK Toán lớp 5

Câu hỏi:

Một người thợ dệt ngày thứ nhất dệt được 28,4 m vải, ngày thứ hai dệt được nhiều hơn ngày thứ nhất 2,2m vải, ngày thứ ba dệt được nhiều hơn ngày thứ hai 1,5m vải. Hỏi cả ba ngày người đó dệt được bao nhiêu mét vải?

Phương pháp:

– Số vải dệt ngày thứ hai \(=\) số vải dệt ngày thứ nhất \(+ \;2,2m\).

– Số vải dệt ngày thứ ba \(=\) số vải dệt ngày thứ hai \(+ \;1,5m\).

– Số vải dệt trong ba ngày \(=\) số vải dệt ngày thứ nhất \(+\) số vải dệt ngày thứ hai \(+\) số vải dệt ngày thứ ba.

Lời giải: 

Ngày thứ hai dệt được:

28,4 + 2,2 = 30,6 (m)

Ngày thứ ba dệt được:

30,6 + 1,5 = 32,1 (m)

Cả ba ngày dệt được:

28,4 + 30,6 + 32,1 = 91,1 (m)

Đáp số: 91,1 m vải.

Hanoi1000.vn

Bài 1, 2, 3, 4 trang 52 SGK Toán lớp 5 – Luyện tập

Đăng bởi: Hanoi1000.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button