Giải bài tậpLớp 5

Giải Bài 1, 2, 3, 4 trang 28, 29 SGK Toán lớp 5 – Luyện tập

Bài 1, 2 trang 28; bài 3, 4 trang 29 sách giáo khoa (SGK) Toán lớp 5 bài Luyện tập. Bài 4 Để lát nền một căn phòng, người ta đã dùng vừa hết 150 viên gạch hình vuông có cạnh 40cm.

Bài 1 trang 28 SGK Toán lớp 5

Câu hỏi:

Viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là mét vuông:

6m2 35dm2;    8m2 27dm2;    16m9dm2;    26dm2

Mẫu: 6m2 35dm= 6m2 + \( \dfrac{35}{100}\) m2  \(=6\dfrac{35}{100}\) m2.

b) Viết các số sau đây dưới dạng số đo có đơn vị là đề-xi-mét vuông:

4dm2 65cm2;   95cm2;    102dm8cm2.

Lời giải: 

a) 8m2 27dm= 8m2 + \( \dfrac{27}{100}\) m2 \( =8\dfrac{27}{100}\) m2 ;

   16m9dm= 16m+ \( \dfrac{9}{100}\)m2  \( =16\dfrac{9}{100}\)m

   26dm2 \( =\dfrac{26}{100}\)m

b) 4dm2 65cm= 4dm2 + \( \dfrac{65}{100}\)dm2  \( =4\dfrac{65}{100}\) dm2 ;

   95cm= \( \dfrac{95}{100}\) dm2 ;

   102dm8cm= 102dm+ \( \dfrac{8}{100}\) dm\( =102\dfrac{8}{100}\) dm 

Bài 2 trang 28 SGK Toán lớp 5

Câu hỏi:

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

3cm5mm= … mm

Số thích hợp viết vào chỗ chấm là:

    A. 35                                      B. 305

    C. 350                                    D. 3500

Phương pháp: 

Áp dụng cách đổi: 1cm2 = 100mm2

Lời giải: 

Ta có: 3cm5mm= 3cm+ 5mm= 300mm + 5mm = 305mm

Vậy 3cm5mm= 305 mm

Chọn B.

Bài 3 trang 29 SGK Toán lớp 5

Câu hỏi:

Điền dấu > , < hoặc = vào chỗ trống:

2dm2 7cm2 … 207cm2                            300mm2  …  2cm2 89mm2 

3m2 48 dm2 … 4m2                                61km2 … 610hm2     

Phương pháp: 

Đổi các số đo độ dài về cùng đơn vị đo rồi so sánh kết quả với nhau.

Lời giải: 

+) 2dm2 7cm2 =2dm2 + 7cm= 200cm2 + 7cm2= 207cm2     

    Vậy: 2dm2 7cm2 = 207cm2

+) 3m2 48dm2 = 348dm2 ; 4m2 = 400dm2  ; mà 348 dm< 400dm2  

    Vậy : 3m2 48dm2 < 4m2  

+) 2cm2 89mm2 = 289mm2 ; mà 300mm2 > 289mm2 

    Vậy:  300mm2  >  2cm2 89mm2 

+) 61km= 6100hm2  ; mà   6100hm2 > 610hm2

    Vậy:  61km2 > 610hm2     

Bài 4 trang 29 SGK Toán lớp 5

Câu hỏi:

Để lát nền một căn phòng, người ta đã dùng vừa hết 150 viên gạch hình vuông có cạnh 40cm. Hỏi căn phòng đỏ có diện tích bao nhiêu mét vuông, biết diện tích phần mạch vữa không đáng kể?

Phương pháp: 

– Tính diện tích một viên gạch hình vuông = cạnh x cạnh.

– Tính diện tích căn phòng = diện tích một viên gạch x 150.

Lời giải: 

Diện tích một viên gạch là :

40 x 40= 1600 (cm2)

Diện tích căn phòng là :

1600 x 150 = 240 000 (cm2) hay 24m2

Đáp sổ: 24m2

Hanoi1000.vn

Bài 1, 2, 3, 4 trang 28, 29 SGK Toán lớp 5 – Luyện tập

Đăng bởi: Hanoi1000.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button