Giải bài tậpLớp 5

Giải Bài 1, 2, 3, 4 trang 26, 27 SGK Toán lớp 5 – Đề-ca-mét vuông, Héc-tô-mét vuông

Bài 1, 2, 3 trang 26; bài 4 trang 27 sách giáo khoa (SGK) Toán lớp 5 bài Đề-ca-mét vuông, Héc-tô-mét vuông. Bài 4 Viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là đề-ca-mét vuông (theo mẫu).

Bài 1 trang 26 SGK Toán lớp 5

Câu hỏi:

Đọc các số đo diện tích :

105dam2,         32 600dam2,         492hm2,           180350hm2.

Phương pháp:

Đọc số đo trước rồi sau đó đọc tên đơn vị đo diện tích.

Lời giải:

Một trăm linh năm đề-ca-mét vuông.

Ba mươi hai nghìn sáu trăm đề-ca-mét vuông.

Bốn trăm chín mươi hai héc-tô-mét vuông.

Một trăm tám mươi nghìn ba trăm năm mươi héc-tô-mét vuông.

Bài 2 trang 26 SGK Toán lớp 5

Câu hỏi:

Viết các số đo diện tích :

a) Hai trăm bảy mươi mốt đề-ca-mét vuông.

b) Mười tám nghìn chín trăm năm mươi tư đề-ca-mét vuông.

c) Sáu trăm linh ba héc-tô-mét vuông.

d) Ba mươi tư nghìn sáu trăm hai mươi héc-tô-mét vuông.

Phương pháp:

Viết số đo trước rồi sau đó viết tên đơn vị đo diện tích.

Lời giải:

a) 271dam2                                   b) 18954dam2

c) 603hm2                                     d) 34 620hm2.

Bài 3 trang 26 SGK Toán lớp 5

Câu hỏi:

a) Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

 2dam= … m2                                   3dam15m2 = … m2

200m2 = … dam2                                30hm2 = … dam2

12hm2 5dam2 = … dam2                     760m2 = …dam2 … m2.

b) Viết phân số thích hợp vào chỗ chấm :

1m2 = … dam2                                1dam2 = … hm2

3m2 = … dam2                                8dam2 = … hm2

27m= … dam2                              15dam2 = … hm2.

Lời giải:

a)  2dam= 200m2                          3dam215m2 = 315m2

     200m2 = 2dam2                          30hm2 = 3000dam2

   12hm2 5dam2 = 1205dam2           760m2 = 7dam2 60m2

b)  1m2 = \( \dfrac{1}{100}\)dam2                      1dam2 = \( \dfrac{1}{100}\)hm2

     3m2 = \( \dfrac{3}{100}\)dam2                      8dam2 = \( \dfrac{8}{100}\)hm2

    27m= \( \dfrac{27}{100}\)dam2                   15dam2 = \( \dfrac{15}{100}\)hm2.

Bài 4 trang 27 SGK Toán lớp 5

Câu hỏi:

Viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là đề-ca-mét vuông (theo mẫu):

a) 5dam23m2;                     b) 16dam91m2 ;                    c) 32dam2 5m2

Mẫu: 5dam2 23m2 = 5dam+ \( \dfrac{23}{100}\) dam\( =5\dfrac{23}{100}\)dam2.

Lời giải:

b) 16dam91m2 = 16dam+ \( \dfrac{91}{100}\) dam2 \( =16\dfrac{91}{100}\) dam

c) 32dam2 5m2 = 32dam+ \( \dfrac{5}{100}\) dam\( =32\dfrac{5}{100}\) dam 

Hanoi1000.vn

Bài 1, 2, 3, 4 trang 26, 27 SGK Toán lớp 5 – Đề-ca-mét vuông, Héc-tô-mét vuông

Đăng bởi: Hanoi1000.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button