Giải bài tậpLớp 5

Giải Bài 1, 2, 3, 4 trang 23, 24 SGK Toán lớp 5 – Ôn tập Bảng đơn vị đo khối lượng

Bài 1 trang 23; bài 2, 3, 4 trang 24 sách giáo khoa (SGK) Toán lớp 5 bài Ôn tập Bảng đơn vị đo khối lượng. Bài 4 Một cửa hàng trong 3 ngày bán được 1 tấn đường. Ngày đầu bán được 300kg. Ngày thứ hai bán được gấp 2 lần ngày đầu.

Bài 1 trang 23 SGK Toán lớp 5

Câu hỏi:

a) Viết cho đầy đủ bảng đơn vị đo khối lượng sau:

b) Nhận xét: Hai đơn vị đo khối lượng liền nhau:

– Đơn vị lớn gấp \(10\) lần đơn vị bé;

– Đơn vị bé bằng \( \dfrac {1}{10}\)đơn vị lớn.

Phương pháp:

Xem lại lí thuyết về các đơn vị đo khối lượng đã học.

Lời giải: 

Bài 2 trang 24 SGK Toán lớp 5

Câu hỏi:

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a)  18 yến = … kg

     200 tạ = .. kg

     35 tấn = … kg

b) 430kg = … yến

    2500kg = … tạ

    16 000kg = … tấn

c) 2kg 326g = … g

   6kg 3g = … g

d) 4008g = … kg … g

    9050kg = … tấn … kg

Phương pháp:

Áp dụng cách đổi:

1 yến = 10kg               1 tạ = 100kg                 1 tấn = 1000kg

Lời giải:

a) 18 yến = 180 kg          b) 430 kg = 43 yến

    200 tạ = 20 000 kg     2500kg = 25 tạ

    35 tấn = 35 000 kg     16 000kg = 16 tấn

c) 2kg 326g = 2326 g      d) 4008g = 4 kg 8 g

    6kg 3g = 6003 g        9050 kg = 9 tấn 50kg

Bài 3 trang 24 SGK Toán lớp 5

Câu hỏi:

Điền dấu (>, <, =) thích hợp vào chỗ chấm: 

2 kg 50g … 2500g                                  6090kg … 6 tấn 8kg

13kg 85g … 13kg 805g                             \( \dfrac{1}{4}\) tấn … 250 kg

Lời giải:

–  2 kg 50g = 2050g .  Mà 2050g < 2500g.

   Vậy 2 kg 50g < 2500g.

–  6 tấn 8kg = 6008kg. Mà 6090kg > 6008kg.

   Vậy  6090kg > 6 tấn 8kg.

– 13kg 85g = 13085g ; 13kg 805g = 13805g.

   Mà 13085g < 13805g.

   Vậy 13kg 85g < 13kg 805g.

– Ta có: \(1\) tấn \(= 1000\)kg nên \( \dfrac{1}{4}\) tấn = 1000 : 4  = 250kg.

   Vậy \( \dfrac{1}{4}\) tấn \(= 250\)kg.

Bài 4 trang 24 SGK Toán lớp 5

Câu hỏi: 

Một cửa hàng trong 3 ngày bán được 1 tấn đường. Ngày đầu bán được 300kg. Ngày thứ hai bán được gấp 2 lần ngày đầu. Hỏi ngày thứ ba cửa hàng bán được bao nhiêu ki-lô-gam đường ?

Phương pháp:

– Đổi 1 tấn = 1000kg.

– Tính số đường bán ngày thứ hai = số đường bán ngày đầu × 2.

– Số đường bán trong hai ngày đầu = số đường bán ngày thứ nhất + số đường bán ngày thứ hai

– Số đường bán ngày thứ ba = tổng số đường bán trong ba ngày – số đường bán trong hai ngày đầu.

Lời giải:

1 tấn = 1000 kg

Ngày thứ hai bán được : 300 x 2 = 600 (kg)

Hai ngày đầu bán được : 300 + 600 = 900 (kg)

Ngày thứ ba bán được : 1000 – 900 = 100 (kg)

Đáp số: 100kg đường.

Hanoi1000.vn

Bài 1, 2, 3, 4 trang 23, 24 SGK Toán lớp 5 – Ôn tập Bảng đơn vị đo khối lượng

Đăng bởi: Hanoi1000.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button