Giải bài tậpLớp 5

Giải Bài 1, 2, 3, 4 trang 171 SGK Toán lớp 5 – Luyện tập

Bài 1, 2, 3, 4 trang 171 sách giáo khoa (SGK) Toán lớp 5 bài Luyện tập. Bài 2 Lớp 5A có 35 học sinh. Số học sinh nam bằng 3/4 số học sinh nữ. Hỏi số học sinh nữ hơn số học sinh nam là bao nhiêu em ?

Bài 1 trang 171 SGK Toán lớp 5

Câu hỏi:

Trên hình bên, diện tích của hình tứ giác ABED lớn hơn diện tích của hình tam giác BEC là \(13,6cm^2\). Tính diện tích của hình tứ giác ABCD, biết tỉ số diện tích của hình tam giác BEC và diện tích hình tứ giác ABED là \(\dfrac{2}{3}\).

Phương pháp:

– Tìm diện tích tam giác BEC và diện tích tứ giác ABED theo dạng toán tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số. 

– Diện tích hình tứ giác ABCD \(=\) diện tích tam giác BEC \(+\) diện tích tứ giác ABED.

Lời giải: 

Theo đề bài ta có sơ đồ:

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là:

3 – 2 = 1 (phần)

Diện tích tam giác BEC là:

13,6 : 1 × 2 = 27,2(cm2 )

Diện tích tứ giác ABED là:

27,2 + 13,6 = 40,8 (cm2)

Diện tích của tứ giác ABCD là:

27,2 + 40,8 = 68 (cm2)

Đáp số : 68cm2.

Bài 2 trang 171 SGK Toán lớp 5

Câu hỏi:

Lớp 5A có 35 học sinh. Số học sinh nam bằng 3/4 số học sinh nữ. Hỏi số học sinh nữ hơn số học sinh nam là bao nhiêu em ?

Phương pháp: 

Tìm số học sinh và số học sinh nữ theo dạng toán tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó.

Lời giải: 

Theo đề bài ta có sơ đồ:

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

          \(3 + 4 = 7\) (phần)

Số học sinh nam của lớp \(5A\) là:

           \(35 : 7 × 3 = 15\) (học sinh)

Số học sinh nữ của lớp \(5A\) là:

           \(35 – 15 = 20\) (học sinh)

Số học sinh nữ nhiều hơn số học sinh nam là:

             \(20 – 15 = 5\) (học sinh)

                                  Đáp số: \(5\) học sinh.

Bài 3 trang 171 SGK Toán lớp 5

Câu hỏi:

Một ô tô đi được 100km thì tiêu thụ 12l xăng. Ô tô đó đã đi được quãng đường 75km thì tiêu thụ hết bao nhiêu lít xăng ?

Phương pháp: 

Giải bài toán theo dạng toán rút về đơn vị:

– Tìm số lít xăng tiêu thụ khi đi 1km = số lít xăng tiêu thụ khi đi 100km : 100.

– Số lít xăng tiêu thụ khi đi 75km = số lít xăng tiêu thụ khi đi 1km \(\times\) 75.

Lời giải: 

Ô tô đi 1km thì tiêu thụ hết số lít xăng là:

12 : 100 = 0,12 (l)

Ô tô đi 75 km thì tiêu thụ hết số lít xăng là:

0,12 × 75 = 9 (l)

Đáp số: 9 lít xăng.

Bài 4 trang 171 SGK Toán lớp 5

Câu hỏi:

Hình bên là biểu đồ cho biết tỉ lệ xếp loại học lực của học sinh khối 5 Trường Tiểu học Thắng lợi. Tính số học sinh mỗi loại, biết số học sinh xếp loại học lực khá là 120 học sinh.

Phương pháp: 

– Tìm tỉ số phần trăm của học sinh khá và học sinh toàn trường : 100% – (25% + 15%) = 60%.

– Số học sinh toàn trường = số học sinh khá : 60 × 100.

– Số học sinh giỏi = số học sinh toàn trường : 100 × 25.

– Số học sinh trung bình = số học sinh toàn trường : 100 × 15.

Lời giải: 

Tỉ số phần trăm của học sinh khá và học sinh toàn trường là:

            100% – (25% + 15%) = 60%

Số học sinh toàn khối 5 của trường là:

            120 : 60 × 100 = 200 (học sinh)

Số học sinh giỏi khối 5 của trường là:

            200 : 100 × 25 = 50 (học sinh)

Số học sinh trung bình khối 5 của trường là:

           200  : 100 × 15 = 30 (học sinh)

                                  Đáp số: Học sinh giỏi: 50 học sinh ;

                                               Học sinh khá: 120 học sinh ; 

                                              Học sinh trung bình: 30 học sinh.

Hanoi1000.vn

Bài 1, 2, 3, 4 trang 171 SGK Toán lớp 5 – Luyện tập

Đăng bởi: Hanoi1000.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button