Giải bài tậpLớp 5

Giải Bài 1, 2, 3, 4 trang 167 SGK Toán lớp 5 – Luyện tập

Bài 1, 2, 3, 4 trang 167 sách giáo khoa (SGK) Toán lớp 5 bài Luyện tập. Bài 4 Một hình thang có đáy lớn 12cm, đáy bé 8cm và diện tích bằng diện tích hình vuông có cạnh 10cm. Tính chiều cao hình thang

Bài 1 trang 167 SGK Toán lớp 5

Câu hỏi:

Một sân bóng được vẽ trên bản đồ tỉ lệ 1 : 1000 là một hình chữ nhật có chiều dài 11cm, chiều rộng 9cm. Hỏi:

a) Chu vi sân bóng bằng bao nhiêu mét ?

b) Diện tích sân bóng bằng bao nhiêu mét vuông ?

Phương pháp:

– Chiều dài thực tế = chiều dài trên bản đồ nhân với 1000.

– Chiều rộng thực tế = chiều rộng trên bản đồ nhân với 1000.

– Đổi chiều dài và chiều rộng thực tế sang đơn vị đo là mét.

– Chu vi = (chiều dài + chiều rộng) × 2.

– Diện tích = chiều dài × chiều rộng.

Lời giải:

a) Chiều dài sân bóng đá là:

11 x 1000 = 11000 (cm) hay 110m

Chiều rộng sân bóng đá là:

9 x 1000 = 9000 (cm) hay 90m

Chu vi sân bóng đá là:

(110 + 90) x 2 = 400 (m)

b) Diện tích sân bóng đá là:

110 x 90 = 9900 ( m2)

Đáp số: a) 400m ;

b) 9900 m2

Bài 2 trang 167 SGK Toán lớp 5

Câu hỏi:

Một sân gạch hình vuông có chu vi 48m. Tính diện tích sân gạch đó.

Phương pháp:

– Tính độ dài cạnh \(=\) chu vi \(: 4\).

– Tính diện tích \(=\) cạnh \(\times\) cạnh.

Lời giải:

Độ dài cạnh của sân gạch hình vuông là:

48 : 4 = 12 (m)

Diện tích sân gạch hình vuông là:

12 x 12 = 144 ( m2)

Đáp số: 144 m2

Bài 3 trang 167 SGK Toán lớp 5

Câu hỏi:

Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài \(100m\), chiều rộng bằng \(\dfrac{3}{5}\) chiều dài. Bác Năm trồng lúa trên thửa ruộng đó, cứ \(100m^2\) thu được \(55kg\) thóc. Hỏi bác Năm thu hoạch được bao nhiêu ki-lô-gam thóc trên thửa ruộng đó ?

Phương pháp: 

– Tính chiều rộng \(=\) chiều dài \(\times \dfrac{3}{5}\).

– Tính diện tích \(=\) chiều dài \(\times\) chiều rộng.

– Tìm tỉ số của diện tích và \(100m^2\).

– Tính số thóc thu được \(=55kg \,\times\) tỉ số diện tích và \(100m^2\).

Tóm tắt

Thửa ruộng hình chữ nhật

Chiều dài: 100m

Chiều rộng: \(\dfrac{3}{5}\) chiều dài

\(100m^2\) : \(55kg\) thóc

Thửa ruộng: … kg thóc?

Lời giải:

Chiều rộng thửa ruộng hình chữ nhật là:

             \(100 × \dfrac{3}{5} = 60\;(m)\)

Diện tích thửa ruộng hình chữ nhật là:

             \(100 × 60 = 6000\; (m^2)\)

\(6000m^2\) gấp \(100m^2\) số lần là:

             \(6000 : 100 = 60\) (lần)

Trên thửa ruộng đó, bác Năm thu hoạch được số ki-lô-gam thóc là:

             \(55 × 60 = 3300\;(kg)\)

                            Đáp số: \(3300kg\).

Bài 4 trang 167 SGK Toán lớp 5

Câu hỏi:

Một hình thang có đáy lớn 12cm, đáy bé 8cm và diện tích bằng diện tích hình vuông có cạnh 10cm. Tính chiều cao hình thang.

Phương pháp: 

– Tính diện tích hình vuông = cạnh × cạnh. Từ đó suy ra diện tích hình thang. 

– Từ công thức \(S= \dfrac{(a + b)\times  h}{2} \) ta tính được chiều cao \(h\) của hình thang bằng cách lấy \(2\) lần diện tích chia cho tổng độ dài hai đáy:

                        \(h = \dfrac{S \times 2}{a+b}\) 

Lời giải:

Diện tích của hình vuông cạnh 10cm là:

10 x 10 = 100(cm2)

Vì diện tích của hình thang bằng diện tích của hình vuông nên diện tích của hình thang bằng 100 cm2.

Chiều cao hình thang là:

 \( \dfrac{100 \times 2}{12 +8} = 10 \;(cm)\)

                                 Đáp số: 10cm.

Hanoi1000.vn

Bài 1, 2, 3, 4 trang 167 SGK Toán lớp 5 – Luyện tập

Đăng bởi: Hanoi1000.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button