Giải bài tậpLớp 5

Giải Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 175 SGK Toán lớp 5 – Luyện tập chung

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 175 sách giáo khoa (SGK) Toán lớp 5 bài Luyện tập chung. Bài 4 Lúc 6 giờ, một ô tô chở hàng đi từ A với vận tốc 45km/giờ. Đến 8 giờ, một ô tô du lịch cũng đi từ A với vận tốc 60km/giờ và đi cùng chiều với ô tô chở hàng.

Bài 1 trang 175 SGK Toán lớp 5

Câu hỏi:

Tính:

a) \(85793 – 36841 + 3826 \);

b) \(\dfrac{84}{100} – \dfrac{29}{100} + \dfrac{30}{100}\) ;

c) \(325,97 + 86,54 + 103,46\).

Phương pháp:

Biểu thức chỉ có phép cộng và phép trừ thì ta tính lần lượt từ trái sang phải.

Lời giải:

a) \(85793 – 36841 + 3826 \)

   \(= 48952 + 3826 = 52778\);

b) \(\dfrac{84}{100} – \dfrac{29}{100}+ \dfrac{30}{100} \)

     \(=\dfrac{55}{100} + \dfrac{30}{100} =\dfrac{85}{100} = \dfrac{17}{20}\) ; 

c) \(325,97 + 86,54 + 103,46\)

    \(= 412,51 + 103,46 = 515,97\).

Bài 2 trang 175 SGK Toán lớp 5

Câu hỏi:

Tìm \(x\) :

\(a) \;x + 3,5 = 4,72 + 2,28\) ;                    \( b) \;x – 7,2 = 3,9 + 2, 5\)

Phương pháp:

– Tính giá trị vế phải.

– Tìm \(x\) dựa vào các quy tắc đã học:

+ Muốn tìm số hạng chưa biết ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết.

+ Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng với số trừ.

Lời giải:

a) x + 3,5 = 4,72 + 2,28

x + 3,5 = 7

x = 7 – 3,5

x = 3,5

b) x – 7,2 = 3,9 + 2, 5

x – 7,2= 6,4

x = 6,4 + 7,2

x = 13,6.

Bài 3 trang 175 SGK Toán lớp 5

Câu hỏi:

Một mảnh đất hình thang có đáy bé là \(150m\), đáy lớn bằng \(\dfrac{5}{3}\) đáy bé, chiều cao bằng \(\dfrac{2}{5}\) đáy lớn. Hỏi diện tích mảnh đất bằng bao nhiêu mét vuông, bao nhiêu héc-ta ?

Phương pháp: 

– Tính đáy lớn = đáy bé \(\times \,\dfrac{5}{3}\).

– Tính chiều cao = đáy lớn \(\times \,\dfrac{2}{5}\).

– Tính diện tích = (đáy lớn \(+\) đáy bé) \(\times \) chiều cao \(:2\).

– Đổi số đo diện tích sang đơn vị héc-ta, lưu ý rằng \(1ha =10000m^2\).

Lời giải:

Đáy lớn của mảnh đất hình thang là:

           \(150 ×  \dfrac{5}{3} = 250\;(m)\)

Chiều cao của mảnh đất hình thang là:

           \(250 × \dfrac{2}{5} = 100\;(m)\) 

Diện tích mảnh đất hình thang là:

            \(\dfrac{(250 + 150) \times 100}{2} = 20000\;(m^2)\)

            \(20000m^2 = 2ha\)

                            Đáp số: \(20000m^2\) ; \(2ha\).

Bài 4 trang 175 SGK Toán lớp 5

Câu hỏi:

Lúc 6 giờ, một ô tô chở hàng đi từ A với vận tốc 45km/giờ. Đến 8 giờ, một ô tô du lịch cũng đi từ A với vận tốc 60km/giờ và đi cùng chiều với ô tô chở hàng. Hỏi đến mấy giờ thì ô tô du lịch đuổi kịp ô tô chở hàng ?

Phương pháp:

Bước 1: Tính thời gian ô tô chở hàng chở hàng đi trước ô tô du lịch = 8 giờ – 6 giờ = 2 giờ

Bước 2: Tính quãng đường ô tô chở hàng đi được trong 2 giờ

Bước 3: Tính số ki-lô-mét mà mỗi giờ ô tô du lịch gần ô tô du lịch chở hàng. (Hiệu vận tốc)

Bước 4: Tính thời gian đi để ô tô du lịch đuổi kịp ô tô chở hàng.

Bước 5: Thời gian lúc ô tô du lịch đuổi kịp ô tô chở hàng .

Lời giải: 

Thời gian ô tô chở hàng đi trước ô tô du lịch là:

8 giờ – 6 giờ = 2 giờ.

Trong 2 giờ ô tô chở hàng đã đi được là:

45 x 2 = 90 (km)

Sau mỗi giờ ô tô du lịch đến gần ô tô chở hàng là:

60 – 45 = 15 (km)

Thời gian ô tô du lịch đi để đuổi kịp ô tô chở hàng là:

90 : 15 = 6 (giờ)

Ô tô du lịch đuổi kịp ô tô chở hàng lúc:

8 + 6 = 14 (giờ)

Đáp số: 14 giờ.

Bài 5 trang 175 SGK Toán lớp 5

Câu hỏi:

Tìm số tự nhiên thích hợp của \(x\) sao cho:

                                 \(\dfrac{4}{x} = \dfrac{1}{5}\)

Phương pháp:

Áp dụng tính chất cơ bản của phân số: Nếu nhân cả tử số và mẫu số của một phân số với cùng một số tự nhiên khác \(0\) thì được một phân số bằng phân số đã cho.

Lời giải:

Cách 1 :

Ta có: \(\dfrac{1}{5}= \dfrac{1 \times 4}{5 \times 4} = \dfrac{4}{20}\) 

Do đó: \(\dfrac{4}{x}= \dfrac{4}{20}\).

Suy ra: \(x = 20\) (Hai phân số bằng nhau có tử số bằng nhau thì mẫu số cũng bằng nhau).

Cách 2 :  \(\dfrac{4}{x}= \dfrac{1}{5}\) 

hay  \(4 : x= \dfrac{1}{5}\) 

       \(x = 4 : \dfrac{1}{5}\)

       \(x = 20\)

Cách 3 : 

       \(\dfrac{4}{x}= \dfrac{1}{5}\) 

hay  \(4 : x= 0,2\)

       \(x = 4 : 0,2\)

       \(x = 20\) 

Hanoi1000.vn

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 175 SGK Toán lớp 5 – Luyện tập chung

Đăng bởi: Hanoi1000.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button