Giải bài tậpLớp 6

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 61 Sách bài tập Toán 6 tập 2 – Chân trời sáng tạo

Giải bài tập cuối chương 6 – sách bài tập Toán 6 tập 2 sách chân trời sáng tạo trang 61: bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

Bài 1 trang 61 – SBT Toán 6 tập 2 – Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Hãy sắp xếp các số thập phân sau theo thứ tự giảm dần:

\( – 5,24;\;0,6;\;1,41;\;5,4;\;0,22;\; – 4,125;\; – 0,26.\)

Trả lời:

Ta có:

\(5,4 > \;1,41 > \;0,6 > \;0,22 >  – 0,26 >  – 4,125 > \; – 5,24.\)

Nên thứ tự giảm dần là:

\(5,4;\;1,41;\;0,6;\;0,22; – 0,26; – 4,125;\; – 5,24.\)

Bài 2 trang 61 – SBT Toán 6 tập 2 – Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Hãy sắp xếp các số thập phân sau theo thứ tự tăng dần:

\( – 4,23;\; – 0,12;\;0,124;\; – 0,02;\; – 0,001;\; – 1,28;\;0,12.\)

Trả lời:

Ta có:

\( – 4,23 <  – 1,28\; <  – 0,12 < \; – 0,02 <  – 0,001 < \;0,12 < 0,124;\)

Nên thứ tự tăng dần là:

\( – 4,23; – 1,28\;; – 0,12;\; – 0,02; – 0,001;\;0,12;0,124.\)

Bài 3 trang 61 – SBT Toán 6 tập 2 – Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Mức lương tối thiểu vùng I theo quy định ở các năm 2017 và 2018 như sau:

Năm 2017

3 750 000

Năm 2018

3 980 000

Tính phần trăm lương tối thiểu vùng I năm 2018 tăng so với năm 2017.

Trả lời:

Mức lương tối thiểu vùng I năm 2018 tăng so với năm 2017 là:

3 980 000 − 3 750 000 = 230 000 (đồng)

Phần trăm lương tối thiểu vùng I năm 2018 tăng so với năm 2017 là:

 \(\frac{{230\,000}}{{3\,750\,000}}.100\%  \approx 6,13\% \)

Vậy phần trăm lương tối thiểu vùng I năm 2018 tăng so với năm 2017 là khoảng 6,13%.

Bài 4 trang 61 – SBT Toán 6 tập 2 – Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, lượng điện năng tiêu thụ từ đầu năm 2019 đến tháng 3/2019 của thành phố Hồ Chí Minh liên tục tăng cao. Trong tháng 2/2019, lượng điện năng tiêu thụ là 1,65 tỉ kWh. Nhưng đến tháng 3/2019, lượng điện năng tiêu thụ đã là 2,38 tỉ kWh. Hãy tỉnh tỉ số phần trăm lượng điện năng tiêu thụ của tháng 3/2019 tăng so với tháng 2/2019. 

Phương pháp:

Bước 1: Tính lượng điện năng tiêu thụ của tháng 3/2019 tăng so với tháng 2/2019

Bước 2: Tính phần trăm lương lượng điện năng tiêu thụ của tháng 3/2019 tăng so với tháng 2/2019

Trả lời:

Lượng điện năng tiêu thụ của tháng 3/2019 tăng so với tháng 2/2019 là:

2,38 − 1,65 = 0,73 (tỉ kWh)

Phần trăm lượng điện năng tiêu thụ tháng 3/2019 tăng so với tháng 2/2019 là:

\(\frac{{0,73}}{{1,65}}.100\%  \approx 44,2\% \)

Vậy phần trăm lượng điện năng tiêu thụ tháng 3/2019 tăng so với tháng 2/2019 là 44,2%.

Bài 5 trang 61 – SBT Toán 6 tập 2 – Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Một thực khách phải trả 2 750 000 đồng cho chí phí bữa ăn kể cả 10% tiền phục vụ. Hỏi nếu không tính tiền phục vụ thì người đó phải trả bao nhiêu tiền cho bữa ăn?

Phương pháp:

Bước 1: Tính phần trăm của tiền trả cho bữa ăn so với số tiền đã trả

Bước 2: Tính số tiền nếu không tính tiền phục vụ

Trả lời:

Nếu không tính tiền phục vụ thì phần trăm số tiền người đó trả cho bữa ăn so với số tiền đã trả là:

100% − 10% = 90%.

Nếu không tính tiền phục vụ thì số tiền thực mà khách cần trả là:

2 750 000 . 90% = 2 475 000 (đồng).

Vậy nếu không tính tiền phục vụ thì số tiền thực mà khách cần trả cho bữa ăn là 2 475 000 đồng.

Bài 6 trang 61 – SBT Toán 6 tập 2 – Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Một món hàng có giá được niêm yết trên kệ là 250 000 đồng, khách hàng khi mua sẽ được giảm giá 8%. Hỏi số tiền mà khách hàng phải trả cho cửa hàng khi mua món hàng đó sau khi đã được giảm giá là bao nhiêu?

Trả lời:

Số tiền được giảm khi mua món hàng đó là:

8% . 250 000 = 20 000 (đồng)

Số tiền mà khách hàng phải trả cho cửa hàng khi mua món hàng đó sau khi đã được giảm giá là:

250 000 − 20 000 = 230 000 (đồng)

Vậy số tiền mà khách hàng phải trả cho cửa hàng khi mua món hàng đó sau khi đã được giảm giá là 230 000 đồng.

Bài 7 trang 61 – SBT Toán 6 tập 2 – Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Một lớp học có 20 học sinh nam và 24 học sinh nữ. Hỏi số học sinh nữ chiếm bao nhiêu phần trăm trong toàn bộ học sinh trong toàn bộ số học sinh của lớp?

Trả lời:

Tổng số học sinh cả lớp là:

20 + 24 = 44 (học sinh).

Tỉ số phầm trăm số học sinh nữ và số học sinh cả lớp là:

\(\frac{{24}}{{44}}.100\%  \approx 54,5\% \)

Vậy tỉ số phầm trăm số học sinh nữ và số học sinh cả lớp là 54,5%.

Hanoi1000.vn

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 61 Sách bài tập Toán 6 tập 2 – Chân trời sáng tạo

Đăng bởi: Hanoi1000.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button