Giải bài tậpLớp 6

Giải bài 1.18 trang 10 Sách bài tập (SBT) Toán lớp 6 – Kết nối tri thức

Viết 2 975 002 thành tổng giá trị các chữ số của nó.

Câu hỏi:

Viết 2 975 002 thành tổng giá trị các chữ số của nó.

Phương pháp:

1 số có dạng \(\overline {abcdef} \)thì được phân tích là: a x 100 000+ b x 10 000+ c x 1 000 + d x 100 + e x 10 + f x 1

Lời giải:

+) Chữ số 2 đứng ở hàng triệu nên có giá trị 2 x 1 000 000

Xem thêm:  Giải bài 7.34 trang 35 Sách bài tập (SBT) Toán 6 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

+) Chữ số 9 đứng ở hàng trăm nghìn nên có giá trị 9 x 100 000

+) Chữ số 7 đứng ở hàng chục nghìn nên có giá trị 7 x 10 000

+) Chữ số 5 đứng ở hàng nghìn nên có giá trị 5 x 1 000

+) Chữ số 0 đứng ở hàng trăm nên có giá trị 0 x 100 

+) Chữ số 0 đứng ở hàng chục nên có giá trị 0 x 10

+) Chữ số 2 đứng ở hàng đơn vị nên có giá trị 2 x 1

Xem thêm:  Giải bài 8.10 trang 43 Sách bài tập (SBT) Toán 6 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Do đó:  2 975 002 = 2 x 1 000 000 + 9 x 100 000 + 7 x 10 000 + 5 x 1 000 + 0 x 100 + 0 x 10 + 2 x 1.

Hanoi1000.vn

Giải bài 1.18 trang 10 Sách bài tập (SBT) Toán lớp 6 – Kết nối tri thức

Đăng bởi: Hanoi1000.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button