Giáo dục

Em hãy điền giá trị True hoặc False vào chỗ trống trong những câu sau đây: A. Phép AND cho kết quả…

Em hãy điền giá trị True hoặc False vào chỗ trống trong những câu sau đây: A. Phép AND cho kết quả…

Bài tập 6: Em hãy điền giá trị True hoặc  False vào chỗ trống trong những câu sau đây:

A. Phép AND cho kết quả là TRUE khi và chỉ khi cả hai toán hạng đều là …………

B. Phép OR cho kết quả là FALSE khi và chỉ khi cả hai toán hạng đều là …………

C. Giá trị của biểu thức (3 < 5) AND (3 = 3) là …………

D. ((3 > 5) AND (3 = 3)) = …………

E. ((3 > 5) OR (3 = 3)) = …………

F. ((3 > 5) OR NOT (3 = 3)) = …………

Bài làm:

A. Phép AND cho kết quả là TRUE khi và chỉ khi cả hai toán hạng đều là TRUE

B. Phép OR cho kết quả là FALSE khi và chỉ khi cả hai toán hạng đều là FALSE

C. Giá trị của biểu thức (3 < 5) AND (3 = 3) là TRUE

D. ((3 > 5) AND (3 = 3)) = FALSE

E. ((3 > 5) OR (3 = 3)) = TRUE

F. ((3 > 5) OR NOT (3 = 3)) = FALSE

Câu hỏi Em hãy điền giá trị True hoặc False vào chỗ trống trong những câu sau đây: A. Phép AND cho kết quả… được trả lời bởi các giáo viên trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam. Hy vọng sẽ giúp các em nắm được bài học một cách tốt nhất.

Đăng bởi: Hanoi1000.vn

Chuyên mục: Giáo dục

Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button