Giáo dục

Dưới đây là một phần trình tự nuclêôtit của một mạch trong gen 3’…. TATGGGXATGTAATGGGX …. 5′

Dưới đây là một phần trình tự nuclêôtit của một mạch trong gen 3’…. TATGGGXATGTAATGGGX …. 5′

Câu 1 (chương 1):  Trang 64 – sgk Sinh học 12

Dưới đây là một phần trình tự nuclêôtit của một mạch trong gen

3’….  TATGGGXATGTAATGGGX …. 5′

a) Hãy xác định trình tự nuclêôtit của:

  • Mạch ADN bổ sung trong gen với mạch nói trên.
  • mARN được phiên mã từ mạch khuôn trên.

b) Có bao nhiêu côđon trong mARN?

c) Liệt kê các bộ ba đối mã với mỗi các côđon đó.

Bài làm:

Câu 1 (chương 1): 

Mạch khuôn (mạch có nghĩa) của gen:       3′ TATGGGXATGTAATGGGX … 5′

a)    Mạch bổ sung:                              5’ ATAXXXGTAXATTAXXXG … 3’

       mARN:                                           5′ AUAXXXGUAXAUUAXXXG …3’

b)    Có 18/3 = 6 côđon trên mARN.

c)    Các bộ ba đối mã của tARN đối với mỗi côđon: UAU, GGCi, XAU, GUA, AUG. GGX.

Câu hỏi Dưới đây là một phần trình tự nuclêôtit của một mạch trong gen 3’…. TATGGGXATGTAATGGGX …. 5′ được trả lời bởi các giáo viên trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam. Hy vọng sẽ giúp các em nắm được bài học một cách tốt nhất.

Đăng bởi: Hanoi1000.vn

Chuyên mục: Giáo dục

Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button