Giáo dục

Đọc, trả lời các câu hỏi theo bảng gợi ý đáp án và viêt vào ô chữ:

Nội dung bài viết (chọn nhanh)

Đọc, trả lời các câu hỏi theo bảng gợi ý đáp án và viêt vào ô chữ:

2. Chơi trò chơi “Ô chữ bí mật”

a. Nhóm trưởng lấy từ góc học tập phiếu học tập 2

b. Đọc, trả lời các câu hỏi theo bảng gợi ý đáp án và viêt vào ô chữ:

Bảng gợi ý đáp án

Dòng Từ (cụm tư) cần điền Nội dung gợi ý
1 Cụm từ chỉ Không gian sinh sống, học tập,… của con người
2 Cụm từ chỉ Loại tài nguyên thiên nhiên bao bọc xung quanh Trái Đất.
3 Cụm từ còn thiếu trong câu Môi trường bị ô nhiễm sẽ ảnh hưởng xấu đến ………. của con người.
4 Cụm từ chỉ Loại tài nguyên thiên nhiên có khả năng di chuyển.
5 Cụm từ chỉ Loại chất rắn mà môi trường tiếp nhận từ con người
6 Cụm từ còn thiếu trong câu Nếu con người có ý thức bảo vệ và khai thác tài nguyên thiên nhiên một cách hợp lí thì môi trường sẽ  …….. đến đời sống của con người.
7 Cụm từ còn thiếu trong câu …….. không thể tồn tai tách rời môi trường.
8 Cụm từ còn thiếu trong câu Nếu không có ý thức sử dụng tiết kiệm thì nhiều tài nguyên thiên nhiên sẽ bi ……..
9 Từ chỉ Loại tài nguyên được coi là lá phổi xanh của Trái Đất.

Bài làm:

Câu hỏi Đọc, trả lời các câu hỏi theo bảng gợi ý đáp án và viêt vào ô chữ: được trả lời bởi các giáo viên trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam. Hy vọng sẽ giúp các em nắm được bài học một cách tốt nhất.

Đăng bởi: Hanoi1000.vn

Chuyên mục: Giáo dục

Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button