Giáo dục

Đọc thông tin, kết hợp với quan sát sơ đồ, hãy: Cho biết chính sách “chia để trị” của thực dân Pháp ở Đông Dương biểu hiện như thế nào?

Đọc thông tin, kết hợp với quan sát sơ đồ, hãy: Cho biết chính sách “chia để trị” của thực dân Pháp ở Đông Dương biểu hiện như thế nào?

b. Các chính sách chính trị, văn hoá, giáo dục

Đọc thông tin, kết hợp với quan sát sơ đồ, hãy:

  • Cho biết chính sách “chia để trị” của thực dân Pháp ở Đông Dương biểu hiện như thế nào?
  • Giải thích vì sao thực dân Pháp hạn chế mở trường học ở Việt Nam

Bài làm:

Chính sách “chia để trị” của thực dân Pháp ở Đông Dương biểu hiện:

Chúng chia Đông Dương thành 5 khu vực nhỏ để cai trị. 

  • Bắc Kì thuộc xứ nửa bảo hộ do Thống sứ đứng đầu và điều hành việc cai trị.
  • Trung Kì thuộc xứ bảo hộ do Khâm sứ đứng đầu và điều hành việc cai trị
  • Nam Kì là thuộc địa do Thống đốc đứng đầu và điều hành việc cai trị
  • Cam-pu-chia thuộc xứ bảo hộ do Khâm sứ đứng đầu và điều hành cai trị
  • Lào thuộc xứ bảo hộ do Khâm sứ đứng đầu và điều hành cai trị

=> Như vậy, thực dân Pháp đã tiến hành “chia để trị” trên tất cả các mặt bao gồm cả tổ chức hành chính, tôn giáo, dân tộc…. Chúng thâu tóm mọi quyền hành, cấm đoán mọi quyền tự do dân chủ của nhân dân, thẳng tay đàn áp, khủng bố…

Thực dân Pháp hạn chế mở trường học ở Việt Nam vì: Chúng muốn hạn chế phát triển giáo dục ở thuộc địa nhằm duy trì chế độ giáo dục của thời phong kiến, lợi dụng hệ tư tưởng phong kiến và tri thức cựu học để phục vụ chế độ mới. Bởi vậy, Pháp chỉ mở chủ yếu trường tiểu học, các trường trung học chỉ có ở một số thành phố lớn và một số tỉnh lị.

Câu hỏi Đọc thông tin, kết hợp với quan sát sơ đồ, hãy: Cho biết chính sách “chia để trị” của thực dân Pháp ở Đông Dương biểu hiện như thế nào? được trả lời bởi các giáo viên trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam. Hy vọng sẽ giúp các em nắm được bài học một cách tốt nhất.

Đăng bởi: Hanoi1000.vn

Chuyên mục: Giáo dục

Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button