Giáo dục

Đo các cặp góc khúc xạ và góc tới tương ứng. Vị trí của tia khúc xạ so với pháp tuyến IN và tia tới như thế nào

Đo các cặp góc khúc xạ và góc tới tương ứng. Vị trí của tia khúc xạ so với pháp tuyến IN và tia tới như thế nào

b, Thí nghiệm tìm quy luật về mối quan hệ giữa vị trí tia khúc xạ và vị trí tia tới tương ứng ( SGK KHTN trang 78)

Đo các cặp góc khúc xạ và và góc tới tương ứng, ghi vào bảng:

Góc tới (i) $0^{o}$ $30^{o}$ $45^{o}$ $60^{o}$
Góc khúc xạ (r) (ánh sáng truyền từ không khí vào thủy tinh)        
Góc khúc xạ (r) (ánh sáng truyền từ thủy tinh ra không khí)        

Vị trí của tia khúc xạ so với pháp tuyến IN và tia tới như thế nào ?

So sánh góc khúc xạ và góc  tới.

Khi góc tới bằng $0^{o}$ thì góc khúc xạ bằng bao nhiêu? vẽ hình mô tả.

Bài làm:
Góc tới (i) $0^{o}$ $30^{o}$ $45^{o}$ $60^{o}$
Góc khúc xạ (r) (ánh sáng truyền từ không khí vào thủy tinh) $0^{o}$ $21^{o}$ $30^{o}$ $37,7^{o}$
Góc khúc xạ (r) (ánh sáng truyền từ thủy tinh ra không khí) $0^{o}$ $45^{o}$ $90^{o}$  

Tia khúc xạ nằm trong mặt phẳng tới và ở bên kia pháp tuyến so với tia tới.

Khi ánh sáng truyền từ môi trường không khí sang các môi trường trong suốt khác thì góc khúc xạ nhỏ hơn góc tới. Khi anh sáng truyền từ môi trường trong suốt của chất rắn chất lỏng khác nhau sang không khí thì góc khúc xạ lớn hơn góc tới.

Khi góc tới bằng $0^{o}$ thì góc khúc xạ cũng bằng $0^{o}$, tia sáng truyền thẳng khi truyền qua hai môi trường.

Câu hỏi Đo các cặp góc khúc xạ và góc tới tương ứng. Vị trí của tia khúc xạ so với pháp tuyến IN và tia tới như thế nào được trả lời bởi các giáo viên trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam. Hy vọng sẽ giúp các em nắm được bài học một cách tốt nhất.

Đăng bởi: Hanoi1000.vn

Chuyên mục: Giáo dục

Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button