Giáo dục

Đặt tên cho mỗi nhóm từ sau: sóc, sói, sẻ, sáo, sít, sên, sam, sò, sứa, sán…

Đặt tên cho mỗi nhóm từ sau: sóc, sói, sẻ, sáo, sít, sên, sam, sò, sứa, sán…

6. a, Đặt tên cho mỗi nhóm từ sau:

 • sóc, sói, sẻ, sáo, sít, sên, sam, sò, sứa, sán
 • sả, si, sung, sen, sim, sâm, sắn, sấu, sậy, sồi

Nếu thay âm s của những tiếng trên bằng âm x thì sẽ tạo thành những tiếng nào có nghĩa?

b) Tìm các từ láy theo những cặp vần sau:
an-at/ang-ac/ ôn-ôt/ ông-ôc/ un-ut/ ung-uc.

Bài làm:

a. Đặt tên cho mỗi nhóm từ

 • Nghĩa các từ trong dòng thứ nhất ( sóc, sói, sẻ, sáo, sít, sên, sam, sò, sứa, sán): chỉ tên các con vật.
 • Nghĩa các từ trong dòng thứ hai (sả, si, sung, sen, sim, sâm, sắn, sấu, sậy, sồi): chỉ tên các loài cây.
 • Nếu thay âm đầu s bằng âm đầu x, trong số các tiếng trên thì những tiếng có nghĩa là: 
  • sóc, sói, sẻ, sáo, sít, sên, sam, sò, sứa, sán
   • xóc: đòn xóc.
   • xói: xói mòn
   • xẻ: xẻ gỗ, xẻ núi
   • xáo: xáo trộn
   • xít: ngồi xít vào nhau
   • xam: ăn nói xam xưa
   • xán: xán lại gần
  • sả, si, sung, sen, sim, sâm, sắn, sấu, sậy, sồi
   • xả: xả thân
   • xi: xi đánh giầy
   • xung: nổi xung, xung kích, xung trận
   • xen: xen kẽ
   • xâm: xâm hại, xâm phạm
   • xắn: xắn tay, xinh xắn
   • xấu: xấu xí

b. Tìm các từ láy theo khuôn vần:

 • an – at: man mát, ngan ngát, sàn sạt, chan chát

 • ang – ác: nhang nhác, bàng bạc,  khang khác, 

 • ôn – ốt: sồn sột, tôn tốt, mồn một, dôn dốt

 • ông – ôc: xồng xộc, tông tốc, công cốc.

 • un – út: vùn vụt, ngùn ngụt, vun vút, chùn chụt

 • ung – uc: sùng sục, nhung nhúc, trùng trục, khùng khục…

Câu hỏi Đặt tên cho mỗi nhóm từ sau: sóc, sói, sẻ, sáo, sít, sên, sam, sò, sứa, sán… được trả lời bởi các giáo viên trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam. Hy vọng sẽ giúp các em nắm được bài học một cách tốt nhất.

Đăng bởi: Hanoi1000.vn

Chuyên mục: Giáo dục

Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button
>
>